no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kultur og identitet på internasjonal dag

Illustrasjonsbilde av plakaten for internasjonal dag

Publisert:

31.03.2023

Oppdatert:

31.03.2023 kl.14:27

For første gang arrangerte vi internasjonal dag på Re videregående skole. Med foredrag, presentasjon av solidaritetsarbeid og internasjonal mat, ble det en annerledes skoledag for elevene.

Wesam Almadani er fribyforfatter fra Larvik og hadde tatt turen til Re for å holde foredrag om å være skeiv i et arabisk samfunn. Wesam har skrevet flere bøker og holder foredrag. I løpet av drøye 45 minutter fikk elever fra ulike trinn og klasser høre om Wesams opplevelser, lære mer om utfordringene ved å være åpen skeiv i arabiske land – og gjennom en øvelse om sosial identitet gikk elevene tre og tre sammen for å øve seg på å lytte og gjenfortelle.

Portrettbilde av Wesam Almadani

Third Culture Kids – om å vokse opp mellom kulturer

I biblioteket var det rigget til foredrag. Aon Raza Naqvi er utdannet journalist og skrevet boken Third Culture Kids. Aon, som selv har gått på Thor Heyerdahl videregående, brukte ulike vinklinger og grep på historiefortelling. Han trakk frem viktigheten av å være åpen og ikke-dømmende, og leste utdrag fra boken der 30 ulike kjente og ukjente mennesker har delt sine opplevelser, kunstutrykk og erfaringer som sammen danner et bilde av dagens flerkulturelle Norge.

Portrettbilde av Aon Raza Naqvi

Filmvisning og solidaritetsarbeid

I tillegg til foredragene som gikk to ganger – før og etter lunsj ble det vist film. Persepolis er en animasjonsfilm om krig, kjærlighet og en hverdag full av kontraster. Samt hvordan finne seg til rette i omgivelsene når du vokser opp under det geistlige styre i Iran. Et tungt, men spennende tema.

I kantinen hadde Prosjekt Peru stand der de informerte om solidaritetsarbeidet skolen er engasjert i, blant annet gjennom aksjonsdagen på høsten. Her solgte komitemedlemmene også skolekataloger til inntekt for prosjektet. Kantinedamene disket opp med spanske kjøttboller i salsa, med focaccia og aioli. Det var veldig populær blant elevene.

Jobbskygging fra Spania

Gjennom Erasmus+ har vi hatt besøk av tre spanske ledere fra to skoler i Guadalajara som ligger et lite stykke utenfor Madrid. De deltar i et Erasmus+ prosjekt som ser på hvordan skoler drives i landlige områder. Det spanske besøket har gjennom uken vært til stede i flere klasser, deltatt på ledermøte og rektors halvtime, samt fått omvisning på Fylkeshuset og utforsket Tønsberg.

Spanske ledere ser på elever som spiller spill

Kultur og identitet

Kristin Eggum Myrvang, Lene Stavnar, Linn Schistad og Marte Holm Løvstad har vært arrangementskomite for internasjonal dag.

- Vi håper at internasjonal dag kan bli en fast dag på Re. Å jobbe med ulike tema rundt kultur og hente inn spennende foredrag, håper vi kan bidra til økt læring og inspirasjon.

Videre er kultur og identitet og er også godt forankret i fagfornyelsen: «De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet. Et godt samfunn er tuftet på et inkluderende og mangfoldig fellesskap».

Komiteen takker alle bidragsytere som har hjulpet til i forkant av og under internasjonal dag, samt alle elever, lærere og andre medarbeidere som har tatt godt imot vårt spanske besøk.