no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nå kan du søke Lizzie og Erling Sæbøs utdanningslegat 2024

Illustrasjonsbilde av elev som sitter konsentrert å jobber på biblioteket

Publisert:

13.03.2024

Oppdatert:

13.03.2024 kl.11:07

Legatet deler hvert år ut midler til inntil fire ungdommer som avslutter videregående skole inneværende år.

Utdelingen er basert på årlig avkastning, og de tre siste årene er det delt ut i snitt 250 000 kroner. Tildelingen av midlene skal fordeles over tre år til de som mottar støtte fra legatet.

Legatets formål er å utdele midler til evnerik ungdom til støtte for videre utdannelse på universitet, høgskole og lignende.

Søker skal være bosatt innenfor det geografiske området som tilhørte Re kommune frem til kommunesammenslåingen med Tønsberg 1. januar 2020. 

Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner i videregående skole, samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett. Det er et ønske at legatet skal være en inspirasjon til prestasjon på skolen. 

Dersom flere ungdommer står likt, kan det også legges vekt på at midlene skal tilkomme den som har de vanskeligste økonomiske ressurser til videreutdannelse.

Søknad

Aktuelle søkere bes om å utforme en skriftlig søknad med begrunnelse, og en skisse for videre utdanning. Attester/anbefalinger, samt karakterutskrifter, kan legges ved søknaden. 

Søknad sendes på e-post til rektor sindre.bjerkeseth@vtfk.no 
eller i post til Re videregående skole v/rektor, Bergshaugen 10, 3175 Ramnes. 

Søknadsfrist 5. mai 2024.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til skolen ved rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth.

Portrettbilde av Sindre Leuschner Bjerkeseth
Sindre Leuschner Bjerkeseth

Rektor

sindre.bjerkeseth@vtfk.no

90878675

33306630