no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nå kan du søke på Lizzie og Erling Sæbøs utdanningslegat

elever foran PC
Foto: Paal-André Schwital

Publisert:

12.04.2023

Oppdatert:

25.08.2023 kl.12:21

Legatets formål er å utdele midler til evnerik ungdom til støtte for videre utdannelse på universitet, høgskole og lignende.

Legatet deler hvert år ut midler til inntil fire ungdommer som avslutter videregående skole inneværende år. Utdelingen er basert på årlig avkastning, og de tre siste årene er det delt ut i snitt 250 000 kroner. Tildelingen av midlene skal fordeles over tre år til de som mottar støtte fra legatet.

Søker skal være bosatt innenfor det geografiske området som tilhørte Re kommune frem til kommunesammenslåingen med Tønsberg 1. januar 2020.

Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner i videregående skole, samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett. Det er et ønske at legatet skal være en inspirasjon til prestasjon på skolen.

Dersom flere ungdommer står likt, kan det også legges vekt på at midlene skal tilkomme den som har de vanskeligste økonomiske ressurser til videreutdannelse.

Aktuelle søkere bes om å utforme en skriftlig søknad med begrunnelse, og en skisse for videre utdanning. Attester/anbefalinger, samt karakterutskrifter, kan legges ved søknaden.

Søknad sendes på e-post til rektor sindre.bjerkeseth@vtfk.no eller i post til Re videregående skole v/rektor, Bergshaugen 10, 3175 Ramnes.

Søknadsfristen var 5. mai 2023.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til skolen ved rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth.

Mottakere av stipend 2023

Det var i år totalt 16 veldig gode søkere. Styret vedtok følgende innstilling:

  • Mia Fredrikke Christoffersen Aasly (Re vgs.)
  • Amalie Bu Skjeggestad (Re vgs)
  • Agathe Granerød-Markussen (Horten vgs.)
  • Filip Wold (Re vgs.)

Elevene mottar 60 000 kroner hver over tre år. 

Portrettbilde av Sindre Leuschner Bjerkeseth
Sindre Leuschner Bjerkeseth

Rektor

sindre.bjerkeseth@vtfk.no

90878675

33306630