no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nytt elevrådsstyre for 2023-24

elevrådet står oppstilt foran talerstolen på fylkeshuset
Elevrådsstyret på fylkeshuset. Fra venstre bak: Emma Sofie Gulbrandsen (komiteleder for sosiale aktiviteter og samhold), Simen Gudbjørsrud (nestleder), Thomas Schlytter-Henrichsen (leder), Birk Solem Warhuus (yrkesfaglig representant), Andrea Strøm (sekretær). Til høyre foran: Hedda Buom (informasjonsansvarlig) og Benedicte Brudvik (økonomiansvarlig og leder Peru-komite)

Publisert:

29.03.2023

Oppdatert:

13.04.2023 kl.15:14

Elevrådet har hatt årsmøte på fylkeshuset i Tønsberg. Der ble det  valgt nytt styre for elevrådet og skolemiljøutvalget (SMU). Det er første gangen styret velges på våren, etter at nye vedtekter ble vedtatt høsten 2022.

Det nye elevrådsstyret består av:

 • Leder Thomas Schlytter Henrichsen, 2STD
 • Nestleder Simen Gudbjørsrud, 1BAE
 • Sekretær Andrea Strøm, 2HEB
 • Økonomiansvarlig Ingrid Tuft Søyland, 2STD
 • Informasjons- og arrangementsansvarlig Hedda Buom, 1HOD
 • Komiteleder for sosiale aktiviteter og samhold Emma Sofie Gulbrandsen, 1STA
 • Økonomiansvarlig og ansvarlig prosjekt Peru Benedicte Brudvik, 2STC
 • Yrkesfaglig representant Birk Solem Warhuus, 1BAB
Perukomiteen velges til høsten på oppstartsmøtet, slik at vi får med nye vg1-elever.

Vg1-representant velges i september.

SMU (Skolemiljøutvalget):

 • Leder: Maria Ionescu, 2STB
 • Nestleder: Heidi Homb, 2STB
 • Styremedlemmer:
  • Sofie Voie Tangen, 2STA
  • Emma Sofie Gulbrandsen,1STA
  • Anita Johannessen, 1STB
  • Nina Zivanic, 1STB