no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Peru_2022

Peruaksjonen 2022 - 15. november
Peru-flagg

Publisert:

27.10.2022

Oppdatert:

27.10.2022 kl.12:47

Peruaksjonen 2022 - 15. november - info til arbeidsgiver og foresatte

Informasjon til arbeidsgiver og foresatte

 Re videregående skole deltar ikke i Operasjon Dagsverk, men har vår egen aksjon sammen med fire videregående skoler i Vestfold og en skole på Voss.

Vi arbeider med innsamling av midler til Prosjekt Peru. Prosjekt Peru finansierer en vesentlig del av driften av et barnehjem og en skole for den fattigste del av befolkningen i Chiclayo i Nord-Peru.

Her er linken til Prosjekt Peru http://prosjektperu.no/

Dette prosjektet har vi deltatt i 17 år, og vi har som skole nær kontakt med både skolen og barnehjemmet.

Vinteren 2007 besøkte 2 elever og representanter for skolen både skolen og barnehjemmet. Våren 2017 besøkte en elev og en representant fra skolen Peru igjen – denne gangen sammen med de andre skolene i Vestfold. Vi opplever at det er viktig å kunne se og følge opp prosjektet vi støtter.

Flere av våre elever har valgt å reise til Peru og arbeide som frivillig på barnehjemmet i en kortere eller litt lengre periode.

Elevene ved Re videregående skole har dette skoleåret satt av 15. november til aksjonsdag. Alle skolens elever skal delta i aksjonen og bidra med én dagslønn for utført arbeid på minimum kr 450,- per elev. Elevene skal selv skaffe seg arbeid.

Elevene har fått med seg en kvittering som arbeidsgiver må attestere. Elevene må selv skaffe seg jobb, og kvittering for innsamlet beløp leveres skolen dagen etter aksjonen. Vi ønsker at alle elever deltar i aksjon Peru. Skolen selv gir arbeid til ca. 5 elever.

For de elever som av en eller annen grunn ikke ønsker eller ikke har mulighet til å støtte elevenes internasjonale hjelpeprosjekt, vil det bli gitt tilbud om undervisning knyttet til solidaritet og internasjonale forhold denne dagen.

Med hilsen

Sindre Leuschner Bjerkeseth

rektor