no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Svarte på årets elev- og lærlingundersøkelse – vant Airpods

Elev sammen med lærer
VANT PREMIE: Jacob Sjøblom mottok premien fra rektor ved Re videregående skole, Sindre Leuschner Bjerkeseth.

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

16.02.2023

Oppdatert:

16.02.2023 kl.12:10

Jacob Sjøblom, elev ved Re videregående skole, og Jonas Klomsten, lærling i elektrikerfaget, svarte på årets elev- og lærlingundersøkelse, og ble de to heldige vinnerne av hvert sitt par AirPods Pro.

Elev- og lærlingundersøkelsen gir svært viktig informasjon om hvordan elever, lærlinger og lærekandidater har det på skolen og på arbeidsplassen. Resultatene blir brukt i arbeidet med å utvikle og forbedre den videregående opplæringen. Det er derfor ønskelig og viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsene, og i Vestfold og Telemark har svarandelen aldri vært høyere enn i år. 

Rekordhøy oppslutning rundt årets elev- og lærlingundersøkelser 

Et bidrag til økt kunnskap

For å motivere til økt deltakelse i elev- og lærlingundersøkelsen er det iverksatt flere tiltak i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Et av tiltakene har vært å invitere dem som svarer til å være med i en konkurranse.

Høsten 2022 svarte 11635 elever og 1255 lærlinger og lærekandidater på undersøkelsene. Av disse meldte 1052 elever og 209 lærlinger og lærekandidater seg på konkurransen. Jacob Sjøblom ved Re videregående skole var en av dem.

- For meg er det viktig å svare på elevundersøkelsen fordi den gir et godt innblikk i hvordan hverdagen til elevene er. Svarene gjør at skolen kan gjøre justeringer som kan bidra til å bedre læringsmiljøet og skoledagen, om det trengs, forteller Jacob, som ble den ene av de to vinnerne av konkurransen.

Jonas Klomsten ble den andre vinneren av konkurransen. Han er lærling i elektrofaget, og får opplæring i bedriften Caverion TeVe, som er medlemsbedrift i opplæringskontoret «Telemark elektro opplæring TEO».  

- Et godt arbeidsmiljø er viktig for at jeg skal føle meg trygg og trives på jobb, Jeg synes derfor at det er viktig å svare på lærlingundersøkelsen, ettersom den gir både skoler og bedrifter kunnskap om hva de er gode på, og hva de kan bli bedre på, sier Jonas.  

imageesr1p.png

VIKTIG BIDRAG: Jonas Klomsten var en av mange som bidro til at årets elev- og lærlingundersøkelse fikk rekordhøy svarandel i Vestfold og Telemark.

Følges systematisk opp av skolene

Rektor ved Re videregående skole, Sindre Leuschner Bjerkeseth, bekrefter viktigheten av elevundersøkelsen. 

- Det er svært viktig for oss at elevene blir hørt, og at de føler seg sett og verdsatt. Det bidrar til trivsel, og trivsel er viktig for læring. Elevundersøkelsen gir elevene en mulighet til å si ifra om hvordan de har det. Vi forbereder oss derfor godt i forkant av elevundersøkelsen og følger opp resultatene systematisk i etterkant, sier Sindre Leuschner Bjerkeseth.

Grunnlag for tiltak på arbeidsplassen 

Trivsel, motivasjon og et trygt miljø er viktig for lærlinger og lærekandidater som får opplæring i bedrift, og lærlingundersøkelsen gir mange svar på hvordan lærlinger og lærekandidater opplever dette på sin arbeidsplass. Resultatene fra lærlingundersøkelsen følges opp av opplæringskontor, bedrifter og fylkeskommunen.

- Lærlingundersøkelsen gir et godt grunnlag for vurdering av hvor det bør settes inn tiltak, slik at lærlinger og lærekandidater får en god arbeidsplass og opplæringsarena, sier leder for Fag- og yrkesopplæring, i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kristina Rabe. 

Blir bedre av tilbakemeldinger

Opplæringskontorene bruker også undersøkelsen i sitt arbeid.

- Lærlingundersøkelsen er viktig for at vi kan se hvordan læringene våre har det ute hos våre medlemsbedrifter, hva som er bra og hva som er mindre bra. Vi har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, og følger opp resultatene på disse områdene spesielt nøye. Vi kan bare bli bedre av å få tilbakemeldinger, sier Merete Løvig ved opplæringskontoret Telemark elektro opplæring TEO.

For mer informasjon om årets elev- og lærlingundersøkelse, se: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Rekordhøy oppslutning rundt årets elev- og lærlingundersøkelser (vtfk.no)

 


Emneord:

Opplæring