no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Gjennomføring av spørreundersøkelsen Ungdata

Illustrasjonsbilde av elever som spiller bordtennis i skolegården

Publisert:

12.02.2024

Oppdatert:

04.03.2024 kl.09:25

I år gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Vestfold blant elever i videregående skole. Målet er å få oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med på fritida.

I undersøkelsen får ungdommen mulighet til å svare på spørsmål om blant annet forhold til venner, fritid, mediebruk, helse, trivsel, mobbing og rusmiddelbruk.

Hvorfor Ungdata?

  • Ungdata gir elever på videregående mulighet til å fortelle lokalpolitikere, forskere og andre hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden.
  • Målet med Ungdata er å innhente statistikk om ungdoms oppvekstsituasjon, som kommunen kan bruke i arbeidet med å gjøre hverdagen til ungdom bedre.
  • Det er også et mål å samle inn forskningsdata som kan brukes i ulike forskningsprosjekter.
  • Gjennom Ungdata vil samfunnet få oppdatert kunnskap om hvordan ungdom har det, og hva de gjør på fritiden – lokalt, regionalt, nasjonalt og over tid.

Dette skjer gjennom en spørreundersøkelse som gjennomføres i klasserommet i løpet av uke 10 og 11 på Re vgs. Undersøkelsen er digital og tar ca. 1 time.

Det er frivillig å delta, og den som deltar kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen. Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

Last ned informasjon til foresatte og ungdom

Informasjon til elever på videregående skole som deltar i Ungdata

Informasjon til foresatte til elever på videregående skole