no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Karriereveiledning for 10. klasse

Synes du det er vanskelig å velge utdanning?

Karriereveiledning handler om å få hjelp til de vanskelige valgene, og det handler om at du må stille deg noen viktige spørsmål:

  • Hva har jeg lyst til å utdanne meg til?
  • Hva er målene mine?
  • Hvordan kan jeg komme dit?
  • Hva kreves det av meg for at jeg skal lykkes?
  • Hvem kan hjelpe meg på veien?

I ungdomsskolen har du jobbet med noe av dette i faget Utdanningsvalg. Du har også laget din egen karriereplan.

I videregående skole vil vi fortsette denne prosessen gjennom elevsamtaler og faglig oppfølging. Det er viktig for oss at du lykkes i å nå målene dine, og det er viktig for oss at du gjør din del av jobben for å nå målene dine.

I skolen er kontaktlærer og rådgiver viktige samtalepartner  for deg. Ta kontakt og still spørsmål når du lurer på noe!

Hvilke rettigheter har jeg - og hvordan søker jeg?

Opplæringsloven gir alle elever som har fullført grunnskolen rett til 3 års opplæring i videregående skole.

Dette kalles ungdomsrett. Retten til videregående opplæring må tas ut innen 5 år etter at opplæringen er påbegynt - og innen 6 år når opplæringen helt eller delvis blir gitt i lærebedrift. Elever som har et omvalg får et ekstra år med rett til videregående opplæring. Les mer om Ungdomsrett.

All søkning til videregående opplæring i inneværende skoleår vil foregå på internett www.vigo.no.

Søknadsfristen er 01.mars hvis du er ordinær søker eller lærling. Søknad til særskilt inntak er 01. februar. Vær oppmerksom på at databasen vigo.no stenges etterat søknadsfristene er utløpt. Du får svar på søknaden din på vigo.no, på epost eller på sms hvis du har oppgitt mobilnummeret ditt. Det er ditt ansvar å undersøke hvilket tilbud du har fått. Informasjon om dette som alltid er oppdatert finner du på vestfold.vilbli.no.

Du må bekrefte om du tar i mot plassen innen fristen du får oppgitt når du får svar. Hvis ikke du gjør det, mister du plassen. Du kan gi et forhåndssvar på om at du tar i mot skoleplassen du eventuelt får tilbud om.

Hvilke utdanningsmuligheter finnes i videregående skole?

Når du søker videregående skole har du i utgangspunktet 12 valgmuligheter.

Disse er fordelt på 3 studieforberedende program og 9 yrkesfaglige program. Du finner mye informasjon om de ulike programmene på www.vilbli.no. Her finner du en oversikt over opplæringen i videregående skole samt om mulighetene du har i forhold til ulike yrker og høyere utdanning.

På Re videregående skole har vi utdanningsprogrammene Studiespesialisering (ST), Idrettsfag (ID), Bygg- og anleggsteknikk (BA) og Helse- og oppvekstfag (HO). Alle utdanningsprogrammene kan kombineres med Toppidrett.

På tabellen under får du en oversikt over mulige utdanningsløp.

Publisert: 21.02.2018 Oppdatert: 02.02.2023 kl.09:38