no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Karriereveiledning

Karriereveiledning handler om å få hjelp til å ta de riktige valgene på vei ut i utdannelse og arbeidsliv.
Illustrasjonsbilde: gutt som tenker med mange uliek yrker skrevet ned rundt han

Her finner du blant annet oversikt over ulike universiteter og høgskoler i Norge og utlandet, søknadsprosedyrer og spesielle opptakskrav til høyere utdanning.

Ønsker du å ta en interessetest eller trenger svar på konkrete spørsmål om utdanning, studiesteder eller yrker kan du finne informasjon på denne siden.

Husk at du i tillegg til informasjonen du finner her kan ta kontakt med rådgiver for mer veiledning.

Finn utdanning, yrke eller skole

Det er mange utdannelser og yrker å velge i, og det kan være greit med litt hjelp i søkeprosessen

Utdanning.no er en portal som kan hjelpe deg å velge den utdanninga som passer for akkurat deg. Særlig anbefaler vi det verktøyet som heter jobbkompasset.

YOU-portalen.no er de ulike utdanningsområdene samlet i 16 hovedgrupper (se fanen "Høyere utdanning" øverst på sida). Her får du informasjon om fagkode,poengkrav, type utdanning, hvem som tilbyr utdannelsen, og ikke minst kommer du rett inn på hvert enkelt studiums hjemmeside slik at du får konkret informasjon om studiet; fagoppbygging, mulighet for jobb og videre etterutdanning.

Utvekslingsår i utlandet

Vg2 i et annet land

Planlegger du å gå på skole i utlandet? Det er mye du må gjøre, både før, under og etter et utenlandsopphold. Kom innom rådgiver så snart som mulig dersom du planlegger å gå på skole i et annet land. De kan veilede deg i hvilke rutiner og regler som gjelder for deg.

Les mer om utvekslingsår i utlandet

Høyere utdanning

Husk søknadsfristen 15. april!

I Norge er fristen for opptak til offentlige høgskoler og universiteter 15. april. Alt opptak skjer via Samordna opptak. På Samordna opptak finner du alt du trenger å vite om søkeprosessen, regler, frister, poenggrenser og søknadsskjema.

For elever som mener å ha grunner til særlig vurdering i opptak til høyere utdanning, er fristen 1. mars. Ta kontakt med rådgiver hvis du tror dette kan gjelde deg.

Noen studier har spesielle opptakskrav. Gjør deg kjent med disse.

Poenggrensene viser karakternivået for å komme inn på studiet. Siste års opptakskrav og poeng vises under.

Vær oppmerksom på at private høgskoler ikke er med i samordna opptak. Privat høgskoler har ulike søknadsfrister og søknadsskjemaer, dette må du sjekke hos den enkelte skole.

Det er ulike søknadsfrister for studier i utlandet, les mer om dette lenger ned på sida.

Høgskoler og universitet i Norge

Lenker til alle universitetene og noen populære høgskoler i Norge

Oppe ved elevtjenesten har vi oppdaterte studiekataloger hvis du heller vil bla i et hefte.

Studier i utlandet

Tenker du på å studere i utlandet etter videregående?

Mulighetene og tilbudene er mange - så mange at ikke engang rådgiver kan ha full oversikt over alle tilbud til enhver tid. Men vi kan hjelpe deg med å skaffe deg kunnskap om tilbudene via organisasjoner som jobber med dette.

Den viktigste organisasjonen er ANSA. Her vil du finne opplysninger om land/studier og opptakskrav/søknadsfrister. I tillegg kan du sjekke hos lånekassa om studiet støttes og hvordan du søker slik støtte.

I tillegg til ANSA er det flere byråer som formidler informasjon og hjelp i søkeprosessen til kommende utenlandsstudenter. Nettadressen til noen av disse byråene finner du i lenkene under.

Hvert av byråene er knyttet til spesielle universitet og høgskoler i utlandet som agenter for dsse. Derfor er det viktig at du sjekker ulike byråer opp mot hverandre. ANSA har laget etiske retningslinjer for formidlere osv. du bør gjennomgå hvis du ønsker å bruke agenter til søknaden din.

Oversikt over agenter

Husk også at alle norske høgskoler og universitet tilbyr mulighet for å ta ett eller to semester i utlandet som del av utdannelsen din her hjemme.

Det er ulike søknadsfrister for studier i utlandet. Søknadsfrister for studier i utlandet

Vil utdannelsen din fra utlandet bli godkjent i Norge? Sjekk med ANSA, Lånekassen eller SAFH (for helsefaglige utdanninger)

Utdanning i forsvaret

I tillegg til førstegangstjenesten tilbyr Forsvaret ulike utdanningsløp

Du kan velge følgende utdanningsløp i Forsvaret:

  • Mulighet for fagbrev innenfor enkelte yrkesfag
  • Befalskurs og grunnleggende befalsskole
  • Krigsskole
  • Luftforsvarets flyskole

Forsvarets nettsted har mer informasjon. Du kan få infomateriell ved å henvende deg til elevtjenesten her på skolen.

Folkehøgskole

Ønsker du et annerledes år?

Vil du gjøre noe helt annet et år før du begynner på studiene? I så fall kan folkehøgskole være noe for deg. Skolene utfordrer deg på en ny måte, du lever tett på mange andre ungdommer, kan fordype deg i mange spennende fag, lærer mye nytt og reiser på mange turer. Det viktigste er å utfordre seg selv litt og vokse som menneske.

Les mer på folkehogskole.no.

Lurer du på noe?

Kontakt en av våre karriereveiledere

Publisert: 21.02.2018 Oppdatert: 04.12.2023 kl.13:43