no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Ut- og innlevering av bøker

Illustrasjonsbilde av flere bøker liggende i stabler på et bord

Publisert:

12.08.2020

Oppdatert:

14.05.2024 kl.10:38

Informasjon og retningslinjer for lån av gratis læremidler.

Utlevering av bøker

Utlevering skjer i løpet av første uka etter skolestart om høsten.

Alle digitale lærebøker finner du på pendel.no. Logg inn med Feide.

All utlevering av bøker i papirformat skjer klassevis etter oppsatt plan.

Når dere skal hente lærebøker er det en del ting å huske på.

  • Logg inn i Pocket-ID FØR du kommer. Du må vise dette når du henter bøker.
  • Skriv navn i bøkene med en gang.
  • Det er VELDIG lurt å legge på bokbind

Du er økonomisk ansvarlig for bøkene du låner. Det vil si at skolen krever erstatning for bøker som blir borte eller ødelagt. Når vi ber deg skrive navn i boka er det for at du lettere skal ha greie på hvor boka di er og hvilket eksemplar du har lånt. Bokbind beskytter mot mange skader, og bokbindet kan du pynte akkurat som du vil. De vanligste skadene er vannskader. Slike kan du unngå ved å

  • ikke legge boka i samme bag som våte håndklær
  • ikke ha vannflasker i sekken
  • lukke sekken når det regner

Slutting og bytting av fag

Dersom du slutter eller bytter skole i løpet av året skal du levere inn bøkene du har lånt på skolen du forlater.

Du får låne bøker på den skolen du eventuelt bytter til.

Hvis du bytter fag i løpet av året, henvend deg til skolebiblioteket for å bytte/levere inn bøker. Som hovedregel må du levere inn boka i faget du slutter i før du får bok i det nye faget.

Innlevering

Innlevering av alle bøker skjer innen siste skoledag før sommerferien.

Siste skoledag før sommerferien er frist for innlevering. Dette gjelder selv om du skal bruke bøkene gjennom hele skoleløpet.

Hvis du har mistet bøker eller bøker er blitt ødelagt i løpet av året får du regning på disse fra fylkeskommunen i løpet av sommeren. Når du har betalt regninga, er boka di. Biblioteket kan ikke ta imot (eller kjøpe tilbake) bøker etter innleveringsfristen.

Ta opp eksamen eller privatist

Det er kun til konteeksamen de uten elevstatus har krav på å få låne bøker.

Hvis du tar opp fag som privatist senere, har du ikke krav på å låne bøker fra skolen. Vi prøver likevel å være så greie vi kan! Etter høstferien vet vi om vi har ekstraeksemplarer vi kan låne ut til privatister.