Riktig kildebruk

Illustrasjon av punktene: Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet og Egnethet

Publisert:

12.08.2020

Oppdatert:

16.10.2023 kl.14:42

Når du skal skrive en oppgave hvor du skal bruke flere kilder må du lære hvordan du finner kilder, hvilke kilder som er gode, hvordan du skal bruke kildene og du må kunne vise hvilke kilder du har brukt i oppgaven.

Sagt på en annen måte må du....

  • kunne vurdere når du trenger informasjon - trenger du mer kunnskap enn du har?
  • vise at du kan hente informasjon fra flere kilder - hvor skal du finne kunnskapen?
  • finne informasjon som er relevant for oppgaven din - hvilket tema skriver jeg om?
  • vurdere om informasjonen er pålitelig  - kan jeg stole på den informasjonen jeg fant?
  • vise at du kan bruke de ulike kildene i oppgaven din - kan du bruke siteringsteknikken og sette opp en referanseliste (kildeliste)?

Vi har laget et oppsett for å hjelpe deg når du skal skrive faglige tekster.

Her på skolen (og mange andre skoler) bruker vi stort sett APA-stilen når vi referer til kilder i tekst. 

  • Vi anbefaler Søk og skriv hvor du kan lese mer om bruk av kilder og oppgaveskriving.
  • Etiske retningslinjer for bruk av nettet finner du på Du bestemmer.

Kildekritikk forklart på engelsk på NDLA