no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Riktig kildebruk

Illustrasjon av punktene: Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet og Egnethet

Publisert:

12.08.2020

Oppdatert:

14.05.2024 kl.10:44

Når du skal skrive en oppgave hvor du skal bruke flere kilder må du lære hvordan du finner kilder, hvilke kilder som er gode, hvordan du skal bruke kildene og du må kunne vise hvilke kilder du har brukt i oppgaven.

Sagt på en annen måte må du:

  • Kunne vurdere når du trenger informasjon - trenger du mer kunnskap enn du har?
  • Vise at du kan hente informasjon fra flere kilder - hvor skal du finne kunnskapen?
  • Finne informasjon som er relevant for oppgaven din - hvilket tema skriver jeg om?
  • Vurdere om informasjonen er pålitelig  - kan jeg stole på den informasjonen jeg fant?
  • Vise at du kan bruke de ulike kildene i oppgaven din - kan du bruke siteringsteknikken og sette opp en referanseliste (kildeliste)?

Her på skolen (og mange andre skoler) bruker vi stort sett APA-stilen når vi referer til kilder i tekst. 

Å holde orden på kilder og lage referanseliste er en viktig del av å skrive gode besvarelser. Du bør jobbe med det hele tida mens du skriver. Heldigvis finnes det hjelpemidler. Zotero er et referansehåndteringsprogram som ligger i programvarekatalogen. Bibliotekaren kan veilede elever og ansatte i bruk av dette nyttige programmet.