no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Sande videregående skole

I fokus

En pose med piller gis til en hånd fra en annen

Ulovlige rusmidler - har du utfordringer og trenger hjelp?

Er du bekymret for egen eller andres bruk av ulovlige rusmidler? Da er det hjelp å få. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan ta det første skrittet

Kalender

06/11

Elevundersøkelsen gjennomføres i ukene 45 - 49

21/12

Siste skoledag før jul (torsdag)

04/01 Første skoledag etter nyttår (torsdag)
19/02

Vinterferie uke 8

25/03 Påskeferie

 

 

 

Informasjonsfilm om Sande vgs.

I denne informasjonsfilmen blir du nærmere kjent med oss og hva vi kan tilby deg. Filmen er laget av Medier og kommunikasjon. Husk søknadsfrist 1.mars!

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.