no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Sande videregående skole

I fokus

En laptop ligger åpen på gresset i en park

Skolestart 19.august

Velkommen mandag kl 08.00 til alle nye og gamle elever.

Kalender

01/05

Offentlig fridag (onsdag)

09/05

Kristi Himmelfartsdag

10/05 Fri (fredag)
17/05

Grunnlovsdagen (fredag)

20/05 2. pinsedag (mandag)

21/06

Siste skoledag (fredag)

 

Informasjonsfilm om Sande vgs.

I denne informasjonsfilmen blir du nærmere kjent med oss og hva vi kan tilby deg. Filmen er laget av Medier og kommunikasjon. Husk søknadsfrist 1.mars!

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.