no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Idrettsfag

Ønsker du å kombinere utdanning og idrett?

Er idrettsfag noe for deg?

Du lærer 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
  Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår                               

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 
 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Idrett er studieforberedende

På utdanningsprogrammet for idrettsfag får du mulighet til målrettet ferdighetsutvikling innenfor èn idrett, eller mulighet til opplevelse og glede innenfor et bredt spekter av idretter og aktiviteter.

Idrettsfag er møte med fagene treningslære, aktivitetslære, treningsledelse og idrett og samfunn. Dette er fag som gir innblikk i ulike sider ved idrett, trening og trenerrollen.

På idrettsfag vil det være mulig å velge mellom breddeidrett og toppidrett håndball, fotball eller individuelle idretter. Utdanningsprogrammet for idrettsfag gir generell studiekompetanse og åpner dørene til de fleste høgskoler og universiteter.

Eksempler på yrker du kan velge: politi, brannmann, lærer, journalist, sykepleier, psykolog, fysioterapeut eller advokat.

I faget aktivitetslære vil det gjennomføres turer med overnatting i ulike naturmiljøer og til ulike årstider. Velger du idrettsfag vil du få en variert skolehverdag med både praktiske og teoretiske fag.

Du vil oppleve mestring både i klasserommet og i idrettslig utfoldelse. Idrettsfagene skaper motivasjon og gir nyttig kunnskap om kropp og helse. De gir også et viktig grunnlag for prioriteringer, ansvar og ledelse, som er viktige egenskaper i arbeidslivet. Det er mye glede og livslæring i erfaringer fra idretten.

Du vil ha både fellesfag og idrettsfag hvert år.

Fag vg1 vg2 vg3
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 - -
Matematikk 5 3(5) -
Naturfag 5 - -
Samfunnskunnskap - 3 -
Historie - 2 4
Geografi - 2 -
Religion - - 3
Fremmedspråk 4 4 (5)
Idrett og samfunn - 2 3
Treningslære  2 3 5
Aktivitetslære 5 5 5
Treningsledelse - 2 4
Programfag toppidrett/ breddeidrett 5 5 5 (0)
Sum 35 35 (37) 35

Tallet i parentes ved matematikk indikerer om du tar fellesfagsmatematikk 2P eller programfagsmatematikk R1 eller S1.

Tallene i parentes ved fremmedspråk indikerer om du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen eller ikke. 

For mer informasjon, ta kontakt med Henriette Skjørdal Gulliksrud på e-post henriette.gulliksrud@vtfk.no

Bilder fra idrettsfag

IdrettsfagIdrettsfagIdrettsfagIdrettsfag

Publisert: 12.12.2017 Oppdatert: 16.12.2022 kl.09:57