no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevsida

Laptop som står på gress
Elevsida gir elever i videregående skole tilgang på videoklipp, stegvise instrukser og annen informasjon om løsninger på dagligdagse IKT-utfordringer og bruk av Teams og Office365-verktøyene.
 
Ressursene her skal være til hjelp i elevenes digitale skolehverdag, samt bidra til å øke elevenes kompetanse i bruk av skolens digitale verktøy. 
 
Elevsida er en tilleggsressurs til skolenes IKT-brukerstøtte via servicedesk@vtfk.no.

Tilgang til Elevsida forutsetter innlogging med VTFK-brukerkonto.

Elevsida

Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 04.07.2023 kl.14:44