no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Studiespesialisering

Har du lyst til å studere videre etter videregående? Velg studiespesialiserende utdanningsprogram.
Foto: Even Gauslaa

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Har du planer om å studere videre på universitet eller høgskole? Da bør studiespesialisering være det naturlige valget. Her får du det nødvendige faglige grunnlaget for å begynne på høyere studier. Etter studiespesialiserende står du fritt til å velge blant studiesteder i Norge og i utlandet.

 • Du får bred kunnskap om dagens samfunnsliv
 • Du behøver ikke velge yrke så tidlig som de gjør på yrkesfagene
 • Du får større valgfrihet når det gjelder videre utdanning

På Vg1 er de fleste fagene fellesfag. Alle elever på Vg1 skal ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk, og her kan du velge mellom tysk, fransk og spansk. Hvis du ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen, må du velge tysk 1. 

Du kan velge toppidrett eller breddeidrett på Vg1. Det vil gi deg fem timer ekstra undervisning per uke.

På Vg2 velger du å spesialisere deg innen de fagene du interesserer deg mest for. Vi har to programområder du kan velge fra:

 • språk, samfunnsfag og økonomi
 • realfag

Du må velge minst to fag fra samme programområde. Valget av programfag foregår på våren i Vg1, slik at du har god tid til å bli kjent med ulike fag og å få mer informasjon om dem.

Hvilke fag som settes i gang avhenger av antall søkere.

Språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse og en bred kompetanse innenfor mange forskjellige fagfelt som for eksempel politikk, markedsføring, økonomi og hvordan samfunnet fungerer. Språkkunnskaper fremmer dine muligheter på arbeidsmarkedet og er av avgjørende betydning for deltakelse i internasjonalt næringsliv, og opphold i utlandet.

 • Politikk og menneskerettigheter
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Rettslære 1 og 2
 • Psykologi 1 og 2
 • Reiseliv og språk 1 og 2
 • Engelskspråklig kultur og litteratur
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Fremmedspråkene fransk, tysk og spansk

For mer informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Margunn Askjer på e-post margunn.askjer@vtfk.no

Realfag

Realfag er en samlebetegnelse for fag som f.eks. matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Felles for disse fagene er at man bruker naturvitenskaplige arbeidsmetoder; det vil si at man tilegner seg kunnskap om verden gjennom systematiske eksperimenter, gjerne ved bruk av presise måleinstrumenter og spesielt utstyr. Dessuten gjør man systematiske undersøkelser, observerer hva som skjer og tolker resultatene, noe som er sentralt innen all vitenskap.

Vi trenger realister for å løse utfordringene verden står ovenfor: rent vann, mat, bygninger, transport, teknologi, helse og energi er eksempler på områder hvor vi er avhengig av realister. Det er realfag i alt vi omgir oss med, mulighetene og mangfoldet innenfor realfagene er uendelige!

 • Matematikk
 • Kjemi
 • Fysikk
 • Biologi 
 • Teknologi- og forskningslære

For mer informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Cecilie Løvaas på cecilie.lovaas@vtfk.no

Bilder fra studiespesialiserende 

StudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialiseringStudiespesialisering

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 15.12.2022 kl.15:13