no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Arbeidslivstrening

På arbeidslivstrening har vi en variert og praktisk skolehverdag.
Foto: Irene Bråto

Arbeidslivstrening ved skolen er et tilbud for elever som har behov for individuell opplæring, og som ønsker en variert og praktisk skolehverdag. Arbeidslivstrening skal hjelpe eleven til å mestre ut fra sin egne forutsetninger.

Arbeidslivstrening tilbys innenfor alle skolens utdanningsprogram. Elevene får sin opplæring basert på en individuell opplæringsplan, som tar utgangspunkt i læreplanmål fra valgte utdanningsprogram. Det er også mulighet å oppnå karakter i enkelte fag. Sosial kompetanse og samhandling er et viktig gjennomgående tema. Vi ønsker å selvstendiggjøre elevene for et liv i arbeid, bolig og samfunn.

Ungdomsbedrift (UB)

Arbeidslivstrening har en ungdomsbedrift som heter «Kremtoppen». Det er en kafé som er åpen en dag per uke. Kafeen holder til i lokalene til Sande menighet. Her smører elevene rundstykker, lager sveler og koker kaffe. Dette har blitt et populært møtested for de eldre i Sande. I tillegg tar ungdomsbedriften på seg ulike cateringoppdrag.

Å drive en ungdomsbedrift bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av skoleåret får elevene praktiske fagkunnskaper. I tillegg lærer elevene kundebehandling, samarbeid, økonomi, HMS, etc.

For mer informasjon, ta kontakt med Irene Glenne på e-post irene.glenne@vtfk.no.

Bilder fra arbeids- og hverdagslivstrening

ArbeidslivstreningArbeidslivstreningArbeidslivstrening

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 16.12.2022 kl.10:57