no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleskyss

Tegnefigur på grønn bakgrunn. Tekst: Krav på skoleskyss til vgs? Søk på MInSkyss

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til elever i grunnskolen og den videregående skolen i Vestfold. Mer informasjon finner du her:

Skoleskyss i Vestfold (VKT)

Fylkeskommunen skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.


Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og slutttid.

Skoleskyssen blir i hovedsak organisert med det ordinære kollektivtilbudet.

I tillegg blir skoleskyssen organisert med minibuss, taxi eller privat der det mangler kollektivtilbud, eller hvis eleven har dokumenterte medisinske behov for slik skyss.


Hvordan søke?

Videregående

Elever på videregående skole i Vestfold med behov for busskort, søker om skoleskyss selv via MinSkyss

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Vestfold for videregående skole

For elever på videregående med behov for minibuss/taxi, kjøregodtgjørelse eller tog; ta kontakt med skolen din slik at de søker for deg.

Er du folkeregistrert i et annet fylke enn Vestfold? Ta kontakt med ditt hjemfylke.

 

Grunnskole

For elever på grunnskolen er det alltid skolen som søker om skyss. Har eleven behov for skyss, ta kontakt med skolen eleven går på

 

Har du spørsmål om skoleskyss kan du finne mer informasjon på https://www.vkt.no/minskyss/, sende en epost til skoleskyss@vestfoldfylke.no eller kontakte administrasjonen på skolen.

Regelverk og nettsider

Du finner gjeldene regelverk og informasjon på vkt.no

Har du søkt om skoleskyss med buss 23/24, og fått godkjent søknaden?

Da ligger ditt vedtak med mer informasjon og evt. klagerett her
Har du spørsmål om skoleskyss kan du finne mer informasjon på https://www.vkt.no/minskyss/, sende en epost til skoleskyssV@vtfk.no eller kontakte administrasjonen på skolen. 

Ting man bør vite om skolekort

Skolekort oppdateres hvert år så lenge det søkes om skoleskyss. 
• Ta vare på skolekortet ditt til neste skoleår
• Ta vare på skolekortet ditt selv når du bytter skole
• Ta vare på skolekortet ditt fra barneskolen, til ungdomsskolen til videregående

Når noe skjer med skolekortet ditt, skal du kontakte skolen din 
• Har du mistet kortet? Kontakt skolen din
• Er kortet ditt slitt og nesten ødelagt? Kontakt skolen din
• Er kortet ditt stjålet? Kontakt skolen din
• Funker ikke kortet ditt på bussen? Kontakt skolen din

I noen tilfeller, har man krav på skolekort på barneskolen, men ikke ungdomsskolen, og deretter krav 
om skolekort igjen på videregående. 
Dersom kortet du hadde på barneskolen aldri ble meldt mistet eller sperret, er det dette kortet som vil oppdateres ved ny søknad på videregående skole. 
Dersom du ikke lengre har dette kortet, kontakt skolen din. 
Det er flere som ender opp med å vente på nytt skolekort, men som venter forgjeves siden de har aktivt skolekort fra noen år tilbake. Kontakt skolen din så de får meldt kortet mistet så lager fylkeskommunen nytt kort som sendes til skolen. 

Har du kortet fra noen år tilbake fremdeles, kan du bruke dette videre. 
Er du usikker, kontakt skolen din. 

 

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 08.06.2023 kl.08:16