no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Avklaring om gult nivå 25.01.21


Publisert:

25.01.2021

Oppdatert:

25.01.2021 kl.18:18

Kunnskapsdepartementet presiserer 25.01.21 hva som skal gjelde for elever og ansatte fra randsonekommuner på nivå 4, det vil si elever og ansatte ved Sande videregående skoler som kommer fra Horten og Drammen.

"For lærere gjelder følgende:

Reiser til skoler og barnehager som er åpne anses som strengt nødvendig jobbreise. Det betyr at ansatte i skoler og barnehager som bor i en av de 25 kommunene berørt av tiltakene , men som jobber i andre kommuner, fortsatt kan gå på jobb."

KS har nå bekreftet at den samme forståelsen som gjelder lærere, også gjelder elever.

Det betyr at elever som bor i en av de 25 kommunene berørt av tiltakene (Nivå 4 og 5) , men som er elev i andre kommuner, fortsatt kan komme på skolen.

Kunnskapsdepartementet vil følge opp at informasjonen publiseres på udir.no. Holmestrand kommune er på nivå 2 som betyr at Sande vgs er på gult nivå, og at alle elever møter på skolen tirsdag 26.01.21.

Se for øvrig informasjon om nye tiltak på fylkets hjemmesider.