no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Avslutning av skoleåret - uke 23-25

Regjeringen har varslet nye smittevernregler og oppdaterte veiledere for skolene som skal publiseres i dag fredag 29. mai. Disse skal tre i kraft fra tirsdag 2. juni.

Uke 23

Det er varslet at elevene kan være i sine klasserom, og uke 23 vil bli en «normal» skoleuke hvor vi følger vanlig timeplan som før 12.mars, hvor alle elever er på skolen.

Håndvaskrutiner og vask av pulter fortsetter som før. Vi antar at det fortsatt er begrenset bruk av offentlig transport, så det anbefales at de elevene som har mulighet kommer seg til og fra skolen på egenhånd. 1 meters- regelen skal fortsatt gjelde ute blant elevene. Om garderobene kan åpnes, gjenstår å se i veilederen.

Uke 24

Fredag 5. juni er siste ordinære skoledag ved Sande vgs i og med at alle eksamener er avlyst.

Fra mandag 8. juni skifter vi igjen planer for elevene. Elevene møter mandag til vanlig tid, 3.time for nærmere informasjon. Det blir ulike oppdrag i eller utenfor skolen.

Uke 25

Bokinnleveringer og avrunding av skoleåret i klassene, står på planen denne uka.

Den aller siste skoledagen 19. juni blir det en digital avslutning som alle kan følge på Teams fra kl.10.00

Elevene får egen plan av kontaktlærer for uke 24 og uke 25

Publisert:

29.05.2020

Oppdatert:

13.11.2020 kl.14:59