no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Avventer med å innføre nye tiltak


Publisert:

05.11.2020

Oppdatert:

13.11.2020 kl.14:59

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i dag hatt et ekstraordinært møte i beredskapsgruppen i fylkeskommunen.

Regjeringen ber kommuner og arbeidsregioner med høyt smittenivå vurdere nye tiltak, herunder å sette rødt tiltaksnivå på videregående skoler. FHI og Helsedirektoratet skal vurdere hvilke tiltak som er aktuelle for ulike områder, og det kommer et rundskriv med forslag til lokale tiltak. Det er varslet innskjerping av veiledere for skolebuss.

Konklusjonen fra beredskapsmøtet er at fylkeskommunen inntil videre avventer med å innføre nye tiltak mot koronasmitte. Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker først å få avklart fra FHI om man har status som et «rødt fylke».

-Det er stigende smitte i flere av kommunene i fylket, men vi vurderer det slik at det er viktig å få en avklaring fra nasjonalt nivå før vi eventuelt strammer inn noe mer, forteller Anne Pedersen, direktør HR, mestring og utvikling.

Å ha status som «rødt fylke» innebærer at man har over 20 smittetilfeller per 100.000 innbygger.