no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Delvis åpning av skolen 27.april

Elevene på Vg2 yrkesfag ønskes velkommen tilbake til skolen mandag 27.april kl.09.45.

Det er i programfagene de i første omgang møter på skolen. Fellesfagene og noe programfag vil fremdeles ha digital hjemmeundervisning. «Timeplan» for når de ulike yrkesfagene skal være på skolen blir sendt ut av kontaktlærer.

  • Det er bestilt busstransport til og fra undervisning. Elevene må huske å stå med avstand på bussholdeplassen og ha god avstand (1 – 2 m) i bussen.
  • Kantina er stengt så elevene må ha med seg mat og drikke. De må spise på egen plass.
  • Hver elev har en egen merket pult i riktig avstand fra andre.
  • I friminutt må elevene være i faste grupper med maks 5 elever hvis de går ut, og med god avstand.
  • I garderoben må elevene skifte etter tur.

Vi har hyppig rengjøring – 3 ganger om dagen

Skolen følger  Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Ansatte og elever som har aktivitet knyttet til de elevgrupper skolene åpnes for 27. april skal møte på skolen:

  • Når de ikke har symptomer på sykdom.
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan elever og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan elever og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer (se under).
  • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

 Vi gleder oss til å få elever tilbake på skolen.

Publisert:

24.04.2020

Oppdatert:

13.11.2020 kl.14:59