no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nye tiltak på rødt nivå fra mandag 9. november


Publisert:

06.11.2020

Oppdatert:

13.11.2020 kl.14:59

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å sette alle videregående skoler i kommuner som er definert som røde, i rød beredskap. Det gjelder alle kommunene i tidligere Vestfold, samt Grenlands-kommunene.

Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. Tiltakene vil bli tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det på skoler på rødt nivå fra og med mandag 9. november innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt andel digital undervisning.

Elever ved Sande videregående skole vil mandag 9. november motta digital undervisning på teams. Kontaktlærere og faglærere vil kommunisere med elevene om hvordan undervisningen vil bli videre.

Alle elever har fordel av å være på skolen. Vi vil planlegge for undervisning på skolen der det er mulig. For mange av våre elever vil det medføre flere uker med digital undervisning, eller en blanding av digital og ordinær undervisning i verksted/praksisplass. Vi vet ikke hvor lenge tiltakene vil vare, men planlegger for rødt nivå de neste 4 ukene; dvs uke 46, 47, 48 og 49.

Foresatte bes følge opp at ungdommene kopler seg opp til digital undervisning og at de møter på skolen og på praksis når dette er planlagt. Det er viktig å presisere at elevene ikke har fri - det foregår undervisning etter timeplanen, men på alternative plattformer.

Anbefalinger rundt kollektivtransport
For å redusere risikoen for smitte for elever og andre som er avhengig av å benytte kollektivtransport, anbefales det at man unngår bruk av kollektivtrafikk. Dette gjelder særlig på tidspunkter hvor det er mange som reiser.

Det anbefales nå også at man bruker munnbind i kollektivtrafikken, og på andre steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand.

De viktigste reiserådene nå er:

  1. Ikke ta bussen om du ikke må
  2. Unngå å reise i rush-tiden
  3. Fyll opp alle sitteplasser – sitt skulder til skulder, ikke ansikt til ansikt
  4. Må du stå, sørg for en meters avstand

For mer informasjon og utfyllende reiseråd, se: https://www.vkt.no/nyhetsrom/nyheter/2020/juli/coronavirus-informasjon-til-reisende/  

 

Smitteverntiltak - trafikklysmodellen