no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Justert bussrute fra 4.januar


Publisert:

13.12.2021

Oppdatert:

13.12.2021 kl.10:26

Endringen gjelder for rute 97 fra Klevjerhagen om morgenen.

På grunn av forsinkelser justerer VKT avgangen i rute 97 om morgenen. Nye tider fra 4.januar blir som følger;

 

Klevjerhagen nord

 

07:07

Jonsrud

 

07:14

Skoger stasjon

 

07:17

Tuft

 

07:20

Kjeldås

 

07:25

Ekeberg

 

07:29

Sjølshagen

 

07:37

Sande vgs

 

07:50

Sande stasjon

 

08:00

 

I praksis betyr dette at bussen starter 5 minutter tidligere enn i dag.