no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Klage på standpunktkarakter

Du har rett til å klage på standpunktkarakterer i fag og i orden og atferd om du mener den er feil. Klagefristen er 10 dager, frist mandag 22. juni. Klagen sendes på digitalt skjema og du må logge inn med MinID. Før du klager bør du ha snakket med din faglærer.

Klage på standpunktkarakter

Publisert:

12.06.2020

Oppdatert:

13.11.2020 kl.14:59