no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Muntlig eksamen avlyst

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Se regjeringens pressemelding for mer detaljert informasjon.

Publisert:

22.04.2020

Oppdatert:

13.11.2020 kl.14:59