no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Muntlig eksamen våren 2021 er avlyst


Publisert:

27.05.2021

Oppdatert:

27.05.2021 kl.12:15

Regjeringen har besluttet at muntlig eksamen for vg3-elever skal avlyses.

Det er tidligere besluttet at skriftlig eksamen i sin helhet og muntlig og muntlig-praktisk eksamen for vg1 og vg2 avlyses. Det betyr at det ikke blir gjennomført noen eleveksamener dette skoleåret.

Privatisteksamener går som planlagt.