no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Normal drift - oppdatert 31.01.20

De videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune har skole som normalt.

Oppdatering 31.01.20: Politiet i hele landet har den siste tiden observert en økning i antall falske trusler og nødmeldinger på internett. Truslene er rettet i all hovedsak mot skoler og andre offentlige institusjoner.

Hendelsene har økt i omfang i løpet av høsten 2019, og spesielt siden begynnelsen av januar 2020. Politiet vurderer alltid om det er fare for liv og helse når de blir kjent med alvorlige trusler. De vurderer situasjonen fortløpende, bl.a. om det er behov for å sette inn tiltak for å trygge elever, ansatte og innbyggere for øvrig i samarbeid med skolene og andre berørte. Hver enkelt melding blir vurdert om det er fare for liv og helse. Politiet minner om at det er straffbart å fremsette trusler som er egnet til å fremkalle frykt og vi ser alvorlig på slike handlinger. De falske truslene fremstår for politiet som et forsøk på å skape utrygghet og frykt. Politiet ser det som lite sannsynlig at intensjonen er å realisere truslene som framsettes. Deres oppfordring er at alle fortsetter å gå på skolen og på jobb. Skolene i Vestfold  og Telemark fortsetter derfor normal drift. Dersom det kommer trusler som vurderes som reelle, vil skolene bli umiddelbart orientert

 

Oppdatering 26.01.20: Skoler, firmaer og enkeltpersoner over hele landet mottok forrige uke trusler via ulike nettsteder. Politiet anbefaler alle skoler å opprettholde normal drift og aktivitet. For de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune betyr det at opplæringen fortsatt vil gå som normalt.

Selv om truslene ikke er vurdert som reelle, forstår vi at dette er ubehagelig for foresatte og elever. Skolene har beredskap for å håndtere elevers reaksjoner på situasjonen. Vi trenger hjelp fra foresatte til å forklare elevene det store bildet, og å bidra til en så normal situasjon som mulig. Dersom enkelte elever har sterke følelsesmessige reaksjoner på truslene, er det viktig at skolen kontaktes.

Alle skolene har beredskapsplaner med rutiner for kommunikasjon ved forskjellige hendelser. Siden denne situasjonen ikke er vurdert som reell av politiet, har vi forsøkt å informere om situasjonen uten å skape frykt. Ved reelle trusler eller hendelser vil elever og foresatte varsles direkte. Elever og foresatte som har spørsmål rundt den enkelte skoles varslingsrutiner, kan kontakte rektor.

Publisert:

22.01.2020

Oppdatert:

13.11.2020 kl.14:59