no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rødt nivå fra torsdag 16.12.21


Publisert:

15.12.2021

Oppdatert:

15.12.2021 kl.13:03

Regjeringen har bestemt at skolen er på grønt nivå til og med 15.12., og at vi skal over på rødt nivå fra og med 16.12. Det innebærer noen endringer for elever og ansatte.

16.12.-22.12: Egen plan for rødt nivå.

Plan på rødt nivå etter jul: Denne publiseres i løpet av uke 50.

Vi følger myndighetenes anbefalinger både når det gjelder smittevern, tilstedeværelse og digital undervisning.

Der ikke annet er oppgitt følges vanlig timeplan, uansett om undervisningen foregår på skolen eller digitalt. Det vil være noen endringer på yrkesfag.

AHT har all undervisning på skolen.

Elevene må holde seg oppdaterte på Teams til enhver tid. Beskjeder fra kontaktlærer og faglærer legges ut fortløpende.

Elever som har behov for å være på skolen hver dag, gir beskjed til kontaktlærer om det.