no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tilbake til unntak fra fraværsregler


Publisert:

09.11.2021

Oppdatert:

09.11.2021 kl.18:56

Gjeninnføringen har tilbakevirkende kraft.
Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer. Les mer på regjeringens hjemmeside.