no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
71381
Foto av Presterødbakken i soloppgang med trafikk i inn og ut av rundkjøringen
Foto: Freddy S. Fagerheim

Tiltak i Presterødbakken

Dette prosjektet omfatter flere ulike tiltak; utvidelse av Presterødbakken til fire felt (hvorav to sambruksfelt), ombygging fra lyskryss til rundkjøring, og gang- og sykkelveg fra Presterødkrysset til Olsrødkrysset. I prosjektet ligger også en høystandard sykkelløsning ned Presterødbakken.  

Kollektivtransporten opplever i dag forsinkelser på strekningen, særlig i ettermiddagsrush. Sambruksfeltet vil gi mulighet til å gi bussen og de som kjører to eller flere i bilen prioritet.

Ny løsning i Presterødbakken og et nytt Presterød-kryss har vært etterlengtet. Prosjektet er derfor tatt ut av Bypakke Tønsberg-regionen og fremmes nå som et eget prosjekt med en egen bompengefinansiering. Det er planlagt at arbeidet med Presterødbakken og -krysset skal være ferdig nedbetalt før bompengeinnkrevingen for hele bypakken starter.

Presterødbakken ble ferdigstilt i oktober 2020.

Dokumenter og rapporter

Saksfremlegg, behandling fylkestinget (PDF)
Saksprotokoll, behandling fylkestinget (PDF)
Bystyrevedtak - Bompengefinansiering Presterød (PDF).pdf

Relaterte prosjekter

Økonomi, finansiering og bompenger

Publisert: 01.01.2000 Oppdatert: 10.07.2024 kl.14:48

Mer informasjon om gatebruksplan Teie

Teie Torv 1607_0706 NY.jpg

Mer informasjon om Hogsnesbakken

hogsnesbakken drone DJI_0183 NY.jpg

Mer om delprosjekter på Tjøme

tjoeme.jpg