Fysisk helse

Har du en kronisk sykdom eller fått plager i det siste som påvirker skolehverdagen din? Skolen er opptatt av å tilrettelegge så langt det lar seg gjøre for at dette ikke skal hindre utdanningen din.
Illustrasjonsfoto fra et legekontor.
Alle som bor i Norge har rett på fastlege. Fram til du er 16 år er besøk hos fastlegen gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Rett til tilrettelagt opplæring

Alle elever har rett til tilrettelagt opplæring. Noen trenger tilrettelegging på tvers av fag/klasserom, og noen trenger særskilte tilrettelegginger som krever et vedtak.

Uansett skal alle elever oppleve at skolen ivaretar deres behov.

Hvordan kan jeg gjennomføre skolen selv om jeg er syk?

Skolen har mange muligheter for å tilrettelegge opplæring og skolehverdag, men det er viktig at dette avgjøres ut fra hver enkelt sin situasjon.

Gjør derfor en avtale med rådgiver ved skolen din for en prat om hva du har behov for og hvilke tilrettelegginger av opplæringen som kan være aktuelle.

Les om sykdom på ung.no

Jeg tror jeg har en diagnose. Hvordan kan jeg finne ut om jeg har rett?

Det er først og fremst fastlegen som kan utrede om du har en diagnose, og hvis du føler deg syk bør du ikke nøle med å bestille en legetime. Du kan prate om både fysiske og psykiske plager med fastlegen din.

Men andre fagpersoner kan også bidra om det er noe du lurer på, og på alle skoler finnes det en helsesykepleier du kan snakke med. Helsesykepleieren har taushetsplikt og kan f.eks. hjelpe deg med videre henvisning og behandling.

For kontakt med helsesykepleier, se etter Helsetjenesternettsiden til skolen din.

Les om hvordan fastlegen kan hjelpe deg på ung.no

Jeg har en diagnose som jeg ikke har fortalt noen om. Må jeg det?

Du velger alltid selv hva og hvor mye du ønsker å dele med andre, men hvis du har plager som påvirker skolehverdagen anbefaler vi sterkt at du forteller skolen om det.

Du kan starte med å kontakte helsesykepleier, kontaktlærer, pp-rådgiver eller andre du føler deg komfortabel med og si at det gjelder noe du ikke ønsker at andre skal vite.

De kan, sammen med deg, vurdere hva som er nødvendig for at skolen skal kunne tilrettelegge for behovene du har. Kanskje er det bare noen få som må vite hvilke hensyn du trenger? Og kanskje enda færre trenger å vite årsaken?

Det viktige er at du får den hjelpen du trenger og har krav på.

Jeg synes ikke skolen tilrettelegger slik jeg har krav på. Kan noen hjelpe meg?

Ja. For eksempel kan rådgiver, helsesykepleier, pp-rådgiver og kontaktlærer hjelpe for å få i stand tilretteleggingen du trenger.

De kan sørge for at nødvendige beskjeder kommer til de som trenger å vite, og i noen tilfeller kan de også dokumentere ditt behov.

I tillegg har alle fylker elev- og lærlingombud som passer på rettighetene til barn og ungdom i opplæring. De kan ta opp saker, delta på møter og bistå om du opplever deg urettferdig behandlet.

Kontaktinformasjon til ombudene i Vestfold og Telemark finner du i info-boks til høyre. Du kan også lese mer på elev- og lærlingombudets egen side

 

Publisert: 22.06.2022 Oppdatert: 28.10.2022 kl.12:28

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved de videregående skolene består av flere tjenester som veileder og hjelper elever slik at skolehverdagen blir best mulig.

Ønsker du å snakke med en rådgiver, helsesykepleier eller en PP-rådgiver? Ta kontakt med elevtjenesten på din egen skole.

Bamble vgs.
Elevtjenester

Bø vgs.
Elevtjenester

Færder vgs.
Elevtjenester

Greveskogen vgs.
Elevtjenester

Hjalmar Johansen vgs.
Helsetjenester

Holmestrand vgs.
Elevtjenester

Horten vgs.
Elevtjenester

Kompetansebyggeren
Elevtjenester

Kragerø vgs.
Elevtjenester

Melsom vgs.
Elevtjenester

Nome vgs.
Elevtjenester

Notodden vgs.
Elevtjenester

Nøtterøy vgs.
Elevtjenester

Porsgrunn vgs.
Elevtjenester

Re vgs.
Elevtjenester

Rjukan vgs.
Elevtjenester

Sande vgs.
Elevtjenester

Sandefjord vgs.
Elevtjenester

Skien vgs.
Elevtjenester

Skogmo vgs.
Elevtjenester

SMI-skolen
Kontakt oss

Thor Heyerdahl vgs.
Elevtjenester

Vest-Telemark vgs.
Elevtenester

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) jobber frafallsforebyggende ute på de videregående skolene, og samarbeider tett med elevtjenestene. Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å snakke med rådgiver eller andre på skolen din, kan du ta kontakt med OT – rådgiveren der du er. 

OT har ansvar for å ha oversikt over, kontakte og gi tilbud til ungdom mellom 15 -21 år som er utenfor opplæring. 

OT samarbeider mye med andre instanser, og har god oversikt over hvor ungdom kan få hjelp. OT har også mange ulike tiltak og aktiviteter for ungdom i målgruppen. Deltidselever kan også i noen tilfeller få tilbud hos OT. 

Avdelinger og kontaktpersoner hos Oppfølgingstjenesten

PP-tjenesten (PPT)

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til hjemmet, eleven, lærling/lærekandidat, skole, bedrift eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Kontakt oss:

E-post: post-ppt@vestfoldfylke.no

Telefon: 35 91 86 80

 

Postadresse:

PP-tjenesten

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 1213 Trudvang

3105 TØNSBERG

 

 

Besøksadresse:

Nordbyen 40 

3111 TØNSBERG

Oversikt over team, PP-rådgivere og kontakinformasjon

Elev- og lærlingombud

Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vestfoldfylke.no
Mobil: 481 79 742
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg
tlf. 33 34 40 00