no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolestart

Illustrasjonsbilde: Skolens hovedinngang

Publisert:

04.07.2024

Oppdatert:

04.07.2024 kl.14:28

Velkommen til skolestart mandag 19. august! Her finner du nyttig informasjon.

Første skoledag er mandag 19. august 2024.

 • Alle elever som skal starte i Vg1 møter i Ramneshallen kl. 08.10. Etter felles samling i hallen går dere sammen med kontaktlærer til klasserommene. Dagen avsluttes kl. 14.40.
 • Elever som skal starte i Vg2 og Vg3 møter i klasserom kl. 08.10. Er du helt ny elev hos oss og skal starte i Vg2 eller Vg3 møter du i biblioteket.

Er du forhindret fra å møte første skoledag, må du gi skolen beskjed. Ellers kan du miste skoleplassen din. 

Dersom du har andre spørsmål, må du gjerne ringe oss på telefonnummer 33 30 66 30 eller sende e-post til postmottak.revgs@vtfk.no. Vi har sommerferie i uke 28, 29 og 30.

Viktig å vite

Ved Re videregående skole vektlegger vi å bli kjent med hver enkelt elev og legge til rette utdanninga på en slik måte at alle kan nå sine mål. I tråd med skolens visjon er vi opptatt av at alle skal bli sett, føle trygghet, bli respektert og møtt med engasjement. Vi ønsker fortsatt samarbeid med foresatte slik at vi sammen kan hjelpe eleven fram. Vi inviterer til en samtale både høst og vår, men har gjerne kontakt ut over det. Har eleven fylt 18 år må vi ha elevens samtykke for å kontakte hjemmet.

Skolen anvender Teams som digital læringsplattform. I tillegg til jevnlige samtaler mellom elev og lærer, foregår mye av kommunikasjonen gjennom Teams. Her finner du informasjon, oppgaver, lekser og undervisningsplaner.

Elev på studiespesialisering Vg1

Hei, og velkommen til studiespesialisering (ST)! 
I år er det fire klasser på ST Vg1. I starten har vi fokus på at alle elever skal bli kjent i klassen sin og med kontaktlærerne sine. Klassene er viktige arbeidsfellesskap, og må være trygge for at læring skal kunne skje. Derfor reiser vi på klassetur til Trollsvann i løpet av de to første ukene for å bli godt kjent og å ha det hyggelig sammen. Her vil du trenge passende fottøy, egnede klær og sovepose. 

Kontaktlærerne vil også gjennomføre oppstartsamtale med hver enkelt for å bli bedre kjent med deg som elev. Vi ønsker å legge til rette for en trygg oppstart og god læring her hos oss. 

Som elev på studiespesialisering er det viktig å etablere gode arbeidsvaner og å bruke tiden i klasserommet hensiktsmessig. Vi forventer at elevene er aktive og bidrar faglig i samtaler og opplegg i timene. Grunnlaget for dette legger vi fra start og vi trenger ditt engasjement og gode bidrag for å få dette til!  

Vi gleder oss veldig til å bli kjent med deg i august og til å gjøre tre år på Re vgs til år fulle av læring, opplevelser og minner! 

Vel møtt! 

Elev på idrettsfag Vg1

Som elev på idrettsfag (ID) hos oss vil du få en variert skolehverdag med mye aktivitet. Du vil få prøve ut et bredt utvalg av kjente og ukjente aktiviteter og idretter i løpet av dine tre år hos oss, samtidig som det gjennomføres minimum en friluftsekskursjon per termin. 

Vi har flotte idrettsanlegg og omgivelser som legger til rette for variert aktivitet gjennom hele skoleåret. Flerbrukshall, fotballbane/-hall, gymsal og styrkerom er bare noen av fasilitetene du raskt vil bli bli kjent med. De nyeste fasilitetene inneholder i tillegg padel- og tennisanlegg. Det planlegges også frisbeegolfbane på skolens og nærområdets uteområder. Vi gleder oss til å ta disse anleggene i bruk sammen med dere nye elever.
 
Allerede i løpet av de første ukene skal Vg1 idrettsfag på tur. Dette er en lavterskeltur med klassen, kontaktlærere og idrettsfagslærere. Til denne turen vil du trenge godt fottøy og egnede klær. Det kan også være lurt å ha sovepose, liggeunderlag, telt og egnet sekk. Hvis du mangler noe av dette så kan du allerede nå forhøre deg hos familie/bekjente for å låne utstyr. Utfyllende informasjon om turen vil bli gitt i løpet av de første skoleukene.
 
Vi gleder oss til å bli kjent med deg ved oppstart i august, og vi ser fram til tre år fylt med læring og relasjon gjennom fag, aktivitet og turer!

Elev på helse- og oppvekstfag Vg1

Som elev på helse- og oppvekstfag (HO) vil du få en variert skolehverdag med endel praktisk undervisning. Du vil få kjennskap til mange ulike fag i løpet av første skoleår, noe som vil gi deg godt grunnlag for dine valg videre. Vi vil legge til rette for fagdager og ekskursjoner som vil være med på å gi deg kunnskap om helse- og oppvekstfagene.

Re videregående skole har fokus på å skape et godt klassemiljø. Vi vektlegger å bli kjent med hver enkelt elev og skape en trygg skolehverdag. Med et godt klassemiljø blir det lettere å lære og få med seg det faglige i klasserommet. I løpet av de første ukene arrangerer vi trivselsdag for å bli godt kjent.

Gjennom skoleåret vil du være utplassert i praksis en dag i uka fra oktober, en hel uke på høsten og to uker i februar. I denne perioden vil det være mulig å søke om praksis på Malta gjennom Erasmus+ programmet. Elever som går helse- og oppvekst med studiekompetanse er kun utplassert de hele ukene. For elever som har praksis i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest. Det søker du om selv når praksisstedet er klart. 

Vi har gode læringsarenaer og lærere som vil gi deg veiledning gjennom hele skoleåret. Vår rådgiver vil være tilgjengelig med veiledning og spørsmål rundt karriere, så du kan ta riktige utdanningsvalg videre. 

Utfyllende informasjon om ditt skoleløp og hva dere skal gjøre av oppgaver, utplassering i praksis og timeplaner vil kontaktlærer gi deg informasjon om ved oppstart. 

Vi gleder oss veldig til å bli kjent med deg og vi ser fram til et innholdsrikt  og lærerikt skoleår sammen med deg!

Elev på barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Du skal nå starte på en utdanning som leder deg til å jobbe med barn og unge. I løpet av dette skoleåret håper vi at du utvikler gode holdninger til å jobbe med barn og unge. Du får kunnskap om barn og unges behov og utvikling, kommunikasjon, lover og regelverk, hygiene, førstehjelp og kosthold. Ved å gjennomføre aktiviteter som passer for barn og unge som sang, spille gitar/ukulele, formingsaktiviteter, leker, drama og friluftsliv, utvikler du ferdigheter innen barne- og ungdomsarbeiderfag. 

Programfagene på Vg2:

 • Pedagogisk arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Yrkesfaglig fordypning/praksis

De første ukene skal vi bruke programfagene til studieteknikk og ulike bli-kjent-aktiviteter. Noe av undervisninga kommer til å foregå utendørs. 

Gjennom skoleåret er elevene utplassert i praksis en dag i uka fra midten av september og fire uker sammenhengende på nyåret. Elever med studiekompetanse er kun utplassert i siste perioden i januar/februar. I denne perioden blir det mulighet for å søke utplassering gjennom Erasmus+ i Dublin. For elever som har praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget, er det krav om godkjent politiattest. Dette søker eleven om selv når praksisstedet er klart. 

Fellesfagene på Vg2:

 • Norsk 
 • Samfunnsfag  
 • Kroppsøving 
 • Matematikk (kun for elever med studiekompetanse))

Nødvendig utstyr for skoleåret:

 • Skrivesaker, saks og limstift
 • Skole-PC
 • Hengelås med kode til skap (for de som ønsker å låne bokskap)
 • Fornuftig tøy til uteaktiviteter og praksisperiodene (regntøy og innesko)
 • Treningstøy til kroppsøving

Vi gleder oss til å se deg og ser frem til et fint år ved Re videregående skole!

Elev på helsearbeiderfag Vg2

Du skal nå starte på en utdanning som leder deg til å jobbe med mennesker i alle aldre. I løpet av dette skoleåret håper vi at du utvikler gode holdninger til å jobbe med pasienter og ulike brukergrupper. Du får kunnskap om helhetlig omsorg, ernæring, kommunikasjon, lover og regelverk, hygiene og førstehjelp, og du utvikler ferdigheter til å gjennomføre grunnleggende sykepleie som ivaretar pasientens eller brukerens helse og velvære.  

Programfagene på Vg2:

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv i helsearbeiderfag
 • Yrkesfaglig fordypning/praksis

De første ukene skal vi bruke programfagene til studieteknikk og ulike bli-kjent-aktiviteter. Noe av undervisninga kommer til å foregå utendørs. 

Gjennom skoleåret er elevene utplassert i praksis fire uker i november og fire uker sammenhengende på nyåret. Elever som går med studiekompetanse er kun utplassert i siste perioden i januar/februar. I denne perioden vil det bli mulighet for å søke utplassering gjennom Erasmus+ programmet i Dublin. For elever som har praksis i helsearbeiderfaget, er det krav om godkjent politiattest. Dette søker eleven om selv når praksisstedet er klart. 

Fellesfagene på Vg2:

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Matematikk (kun for elever med studiekompetanse)

Nødvendig utstyr for skoleåret:

 • Skrivesaker, saks og limstift
 • Skole-PC
 • Hengelås med kode til skap (for de som ønsker å låne bokskap)
 • Gode innesko til praksisperiodene
 • Treningstøy til kroppsøving

Vi gleder oss til å se deg og ser frem til et fint år ved Re videregående skole!

Elev på bygg og anleggsteknikk Vg1

Som elev på bygg og anleggsteknikk (BA) vil du få en variert skolehverdag med mye praktisk undervisning. Du vil få kjennskap til mange forskjellige fag i løpet av første skoleår, noe som vil gi deg godt grunnlag for dine valg videre. Det vil også være ekskusjoner ut i næringslivet og utplassering i bedrift for å få fordypning i fag som du tenker kan være av interesse for fagvalg til Vg2.

Vi har nyopppussede lokaler og gode lærere som vil gi deg veiledning gjennom hele skoleåret. Vår rådgiver vil være tilgjengelig med veiledning og karrierevalg for at du skal kunne ta riktige valg eller alternative valg videre.

Re videregående skole har fokus på å skape et godt klassemiljø og vil jobbe mye i starten for å skape dette. Da vil det bli lettere å formidle og lære om det faglige i verkstedene og i klasserommet.

Kontaktlærer vil ved oppstart gi dere utfyllende informasjon rundt ditt skoleløp og hva dere skal gjøre av praktiske oppgaver, utplassering i bedrifter og timeplaner, samt hva du trenger av arbeidsutstyr.

Vi gleder oss veldig til å bli kjent med deg og vi ser fram til et innholdsrikt og lærerikt skoleår sammen.

Finn frem på skolen

Oppmøte første skoledag er i Ramneshallen.

Adresse, info om parkering og kart finner du under kontakt oss.

Skoleskyss

Elever som har mer enn 6 km mellom hjem og skole, har rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. Før skolestart må du søke på nytt om skoleskyss. Det er ditt gamle kort fra barneskolen/ungdomsskolen/videregående som oppdateres. Hvis du har meldt i fra at du har mistet dette, eller ikke før har hatt kort, vil du få nytt.

Her finner du alt du trenger å vite om skoleskyss

Skolebusser til og fra Re vgs. - rutetabell

Skolebevis/PocketID

Skolen bruker PocketID som skolebevis og lånekort på biblioteket. Dette er en app du laster ned på mobiltelefonen.

PocketID må lastes ned før skolestart. Vi tar portrettbilder av alle nye elever i forbindelse med utlevering av PC. Disse bildene lastes automatisk opp i PocketID.

Les alt om PocketID

Leieavtale, elev-PC og lærebøker

Alle elever må ha signert digital leieavtale før utlevering av PC og lærebøker. Informasjon om dette kommer på SMS.

For elever under 18 år er det foresatt som må signere. I SMS-en som kommer til elev må det opprettes bruker med epost og passord som deles med foresatt. Foresatt mottar lenke på epost, logger inn med passord, og godkjenner leieavtalen med bank-id. 
Elever over 18 år signerer selv med bank-id.

Fristen for å signere leieavtale er skolestart.

Elev-PC

Alle elever ved de videregående skolene i Vestfold fylkeskommune må bruke PC i undervisningen. Det er ikke mulig å bruke egen privat PC eller nettbrett. Vg1-elever og nye elever får utdelt PC.

Les mer om elev-PC

Utlån av læremidler

Alle elever i videregående opplæring får låne nødvendige trykte og digitale læremidler. Disse læremidlene er gratis, og må leveres tilbake før siste skoledag i inneværende skoleår. Det som ikke blir tilbakelevert eller som blir ødelagt må erstattes.

Ved utlevering av lærebøker må du ha med PocketID.

Les mer om utlån av lærebøker

Elevskap

Du kan låne elevskap for ett år av gangen. Det koster ingenting å låne et skap, men du er ansvarlig for skapet det året du låner det.

Les mer om lån av elevskap

Lån og stipend fra Lånekassen

Så snart du har fått tilbud om skoleplass så kan du søke stipend og lån hos lanekassen.no

Dersom du bytter skole etter du har søkt, må du søke på nytt.