no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Arrangementsforbud i Tønsberg kommune fram til 15.mars


Publisert:

03.03.2021

Oppdatert:

03.03.2021 kl.08:24

Fra og med onsdag 3. mars gjelder et lokalt forbud mot arrangementer – med unntak av begravelser og bisettelser, samt toppidrettsarrangementer. Seriespill er forbudt, også innenfor toppidretten.Forbudet gjelder inntil videre frem til 15. mars.

Eksempler på arrangementer som nå forbys er idrettsarrangementer, (stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening), kulturarrangementer, (konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver), konferanser, messer, med mer. Mer om definisjonen på arrangement finner du i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet.

Idrett og fritidsaktiviteter:

Barn og unge

  • For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
  • Alle innendørs- og utendørsarrangementer er forbudt. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende må avlyses i perioden 3. mars til 15. mars. Dette inkluderer også treningskamper og seriekamper.
  • Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Voksne

  • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert og egenorganisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidrett

  • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs
  • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Svømmehall, idrettshall og treningssentre

  • Svømmehallene åpnes kun for  organisert barne- og ungdomsidrett og svømmetrening i regi av skolen.
  • Kommunens haller og idrettsanlegg er åpne for innendørs trening for barn under 20 år.
  • Kommunen anbefaler treningssentre, yoga-grupper og lignende om å ta en pause.