no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Cann2021 i uke 10


Publisert:

04.03.2021

Oppdatert:

04.03.2021 kl.10:08

I uke 10 vil våre Vg2-elever gjennomføre Cann2021, en undersøkelse om cannabis, i regi av Folkehelseinstituttet. Elevene vil få mer informasjon fra kontaktlærere.

Cann 2021 er en undersøkelse blant 16-19 åringer om cannabis fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Målsetting: høre dine meninger, erfaringer, holdninger og kunnskaper om cannabisrelaterte tema – viktig for forskning og politikkutforming.

Dette er en studie blant elever på videregående. Det er anonym datainnsamling i skoletiden (ingen andre vil se dine svar eller gjenkjenne deg).

Cirka 4500 elever skal delta.

Deltakelse er frivillig, så alternativt skolearbeid er mulig.

Tilfeldig utvalg av skoler, ett trinn på hver skole. Klassen får penger som takk for tiden de bruker.

Det er frivillig deltakelse og sier man ja nå, kan man når som helst trekke seg. Elever og foresatte kan reservere seg mot å delta.

Svarene dine vil bli holdt skjult for andre (konfidensielt) og bli sikkert lagret.

  • Vil du snakke med noen? Anonyme samtaletjenester for ungdom:

     Rustelefonen (www.rustelefonen.no)
    
Kors på halsen https://korspaahalsen.rodekors.no)