no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Covid-19 tiltak ved gult nivå på Greveskogen


Publisert:

01.12.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Arbeid med smittevern er en kontinuerlig prosess, med stadig nye tilførsler som resultat av endringer i nasjonale og lokale regler, samt forslag fra elever og ansatte.

Transport til/fra skolen

Generelle retningslinjer fra 12. november

 1. Hvis mulig: Gå, sykle, kjør selv eller bli kjørt av andre til og fra skolen.
 2. Elever og ansatte bes bruke skolebuss heller enn rutebuss.
 3. Munnbind anbefales brukt når dere ikke kan holde en meters avstand – på buss og ellers. Dere må ha med eget munnbind på buss/tog. Brukte munnbind kastes i restavfall.
 4. Skolebevis og gyldig billett må medbringes på bussen selv om døren foran er stengt.
 5. På skolebussen: Sitt gjerne sammen med andre elever, men hold avstand til andre reisende. Unngå ansiktskontakt.
 6. Vektere bistår VKT ved påstigning fra sentrum. VKT har også vektere om bord på utvalgte avganger.
 7. VKT har satt inn ekstra busser i Tønsbergområdet.

Lokal supplering

 1. Skolens miljøarbeidere bistår ved påstigning etter skoledagens slutt.
 2. Det er innført midlertidig gratis parkering på skolens plasser.

Smitteforebyggende tiltak på skolen

 1. Det er utplassert hånddesinfeksjon ved alle skolens innganger.
 2. Hånddesinfeksjon, overflatespray og tørkepapir er plassert ut i alle undervisningsrom, møterom og auditorier.
 3. Renhold er forsterket med økt ressurs og hyppig vask av berøringsflater.
 4. Avstandsregelen – én meter fra skulder til skulder – gjelder i alle skolens fellesarealer.
 5. Når undervisningsgrupper er samlet i klasserom/undervisningsrom, omtales gruppene som kohorter. I kohorter er man unntatt én-metersregelen, men kun så lenge man oppholder seg i eget klasserom. Gruppearbeid o.a. som skjer i fellesarealer skal kun foregå med én meters avstand til andre elever og lærere.
 6. Antall sitteplasser i fellesområder er redusert.
 7. Det er innført køsortering i kantina. Maks. fire personer kan dele bord i kantina.
 8. Det er engasjert en egen miljøvakt som fortløpende oppsøker alle skolens fellesarealer for å hjelpe til med overholdelse av avstandsregler.
 9. All køordning i resepsjon, kantine, bibliotek og IT Servicedesk er organisert og oppmerket med hensyn til avstandsregler.
 10. Bevegelse gjennom trange arealer (korridorer, trapper og auditorier) er regulert og merket med piler for flyt-retning.
 11. Elever oppfordres til ikke å benytte bokskap, og å ta med seg alt av bøker, PC og lader til/fra hjemmet.
 12. Kun skolens ansatte og elever har tillatelse til å oppholde seg i skolens lokaler. Unntak gjøres kun for vedlikehold og ved eksternt besøk knyttet til lov- og forskriftspålegg.
 13. Alle besøkende skal ved invitasjon henvende seg til resepsjonen og registreres med navn og kontaktinformasjon.
 14. Ekskursjoner og deltakelse i eksterne arrangement skjer kun etter risikovurdering.
 15. Elever og ansatte informeres fortløpende om evt. nye smittetilfeller.
 16. Oppfølging av smittetilfeller og smittesporing skjer fra kommunehelsetjenesten.

Det er utarbeidet egne smittevernregler for idrettsbygget og idrettsfag.

AHT har eget smittevernregime.

Våre elever holdes også kontinuerlig oppdatert på Teams.