no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Eksamen avlyses


Publisert:

09.02.2021

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Regjeringen har besluttet at skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring våren 2021 er avlyst. Muntlig eksamen for elevene på Vg1 og Vg2 er også avlyst.

Eksamen for privatister og muntlig eksamen for 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres.   

Elever som skal gjennomføre eksamen

Privatister

Privatisteksamener skal gjennomføres.

10. trinn og Vg3

Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og Vg3. 

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalt gitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalt gitt muntlig eksamen for Vg3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.
  • Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22.

Les mer om beslutningen fra Kunnskapsdepartementet