no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevundersøkelsen 2021

Fornøyd elev ved Greveskogen vgs
Elevenes opplevelser av kornoapandemien. Foto: GRVS

Publisert:

21.10.2021

Oppdatert:

21.10.2021 kl.10:03

I uke 43 og 44 gjennomfører vi årets elevundersøkelse på Greveskogen. Årets tema er elevenes opplevelse av skolehverdagen under koronapandemien.

Formålet med Elevundersøkelsen er å gi elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen.

Flere av de faste spørsmålene i Elevundersøkelsen er relevante for å belyse elevenes opplevelse av skolehverdagen i pandemitiden.

UDIR har i tillegg lagt inn to spørsmål om hvordan koronapandemien påvirker elevenes skolehverdag. Disse går til alle elever.

  • Koronapandemien påvirker skolehverdagen min negativt.
  • Koronapandemien påvirker skolehverdagen min positivt.

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen  

Har du spørsmål? 

For mer informasjon kontakt skolen. Du finner også mye informasjon på

www.udir.no/undersokelser.

Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no. 

Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet: 

Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO

Telefon: +47 23 30 12 00                  

E-post: post@udir.no                                                                 

Internett: www.udir.no