no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevundersøkelsen 2022

Bilde av elever som jobber på PC

Av:

Lisa Cathrin Lennertzen

Publisert:

04.11.2022

Oppdatert:

13.12.2022 kl.09:14

Elevundersøkelsen må besvares innen 20. desember. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no

Svar på årets elev- eller lærlingundersøkelse og vinn AirPods Pro:
Vestfold og Telemark fylkeskommune - Svar på årets elev- eller lærlingundersøkelse og vinn AirPods Pro! (vtfk.no)


For mer info:
Informasjon til elever om Elevundersøkelsen

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen


Info på andre språk:

Engelsk for elever
Engelsk for foreldre

Arabisk for elever
Arabisk for foreldre

Dari for elever
Dari for foreldre

Tigrinja for elever
Tigrinja for foreldre

Nordsamisk for elever
Nordsamisk for foreldre