no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Forsterkede tiltak av smittevernhensyn


Publisert:

06.03.2021

Oppdatert:

06.03.2021 kl.16:29

Fylkeskommunen har i dag gjennomført samtaler med kommunelegene i Horten, Færder og Tønsberg kommuner. Kommunelegene vurderer i samråd med oss at de videregående skolene i disse tre kommunene i hovedsak bør gjennomføre digital opplæring uke 10.

Re videregående skole hadde allerede planlagt digital opplæring grunnet driftsmessige utfordringer. I tillegg må Horten, Greveskogen, Færder og Nøtterøy videregående skoler nå planlegge for mer digital opplæring enn forutsatt på rødt nivå. Elever som av ulike årsaker har behov for å møte på skolen, skal fortsatt få tilbud om dette

For oss på Greveskogen vgs innebærer det at vi gjennomfører digital opplæring i uke 10. Elevene på AHT vil få tilbud om å være på skolen, det vil også kunne gjelde øvrige sårbare elever.