no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fravær endret ut skoleåret


Publisert:

03.11.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Midlertidig unntak ved fravær av helsegrunner forlenges ut skoleåret.

Elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder fra og med 24. august 2020 og ut skoleåret 2020 - 2021.

Merk deg at fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner ikke føres som fravær på vitnemål og kompetansebevis, og det skal unntas fraværsgrensen.

Vi minner samtidig om viktigheten av å gi skriftlig varsel raskt til elever dersom det er tvil om manglende grunnlag for halvårsvurdering eller standpunktkarakter på grunn av for stort fravær. 

Klikk her for oppdatert informasjon fra Udir

Klikk her for midlertidig forskrift som følge av utbrudd av covid-19