no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Generell informasjon om karantene og karanteneregler


Publisert:

10.03.2021

Oppdatert:

10.03.2021 kl.10:26

Situasjonen er nå den at Greveskogen vgs har mellom 150 og 180 elever/ansatte i karantene. Det er mange som lurer på hva som skjer neste uke, og avgjørelse om det ser ut til å komme i morgen.

Dersom en person med tilknytning til din klasse eller faggruppe har fått påvist covid-19, skjer følgende:

Elevene settes i karantene, og vi ber om at alle tester seg snarest. Test bestilles på https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/koronavirus/testing-og-provesvar/

 

På grunn av mistanke om mutert virus innføres ventekarantene. Det betyr at alle husstandsmedlemmer til berørte elever og ansatte settes i karantene inntil testresultat for elevene foreligger.

 

Når elevene har et negativt testresultat kan øvrige husstandsmedlemmer avslutte sin ventekarantene og gå tilbake til barnehage, skole eller jobb.

 

Elevene selv skal være i ordinær karantene selv om de har testet negativt. Dersom elevene tester seg på nytt på dag 7 etter siste kontakt med smittede, og denne er negativ, kan de gå ut av karantene.  Dersom de ikke tar test på dag 7 etter siste kontakt med smittede, skal de være i karantene i 10 dager.

 

Alle som blir satt i ordinær karantene blir kontaktet av smittesporerne for nærmere oppfølging.

 

Informasjon om karantene finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/?term=&h=1

Karantene/ventekarantene innebærer:

  • Ikke gå i barnehage, på skole eller jobb
  • Ikke ta offentlig transport
  • Unngå besøk
  • Man kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre og kun med egne husstandsmedlemmer.
  • Man kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek
  • Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold god avstand mellom voksne
  • Hvis man får symptomer på luftveisinfeksjon, skal man isolere seg og testes
  • Ved positiv covid-19 test skal man over i hjemmeisolering

 

Når dere blir kontaktet av smittesporerene, vil dere få svar på spørsmål dere har rundt karantene, isolasjon og smittevern.

 

Dersom dere har spørsmål rundt symptomer, helsetilstand eller eget eller barns sykdomsbilde, må dere kontakte fastlege eller legevakt (utenom kontortid).

 

 

Med vennlig hilsen

Cecilie Langklep Bjørnøy

rektor