no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Grønt nivå og massetesting


Publisert:

23.01.2022

Oppdatert:

23.01.2022 kl.09:53

Etter møte i kriseledelsen har kommuneoverlegen besluttet at videregående skoler kan gå over til grønt nivå fra mandag 24.januar.

Massetesting har startet og erstatter anbefalingen om test på 3. og 5. dag for øvrige nærkontakter, se detaljer i vedlagt informasjon.

Testing er frivillig og skal gjennomføres hjemme mandag og torsdag fra og med torsdag 20. januar.

Hver elev og ansatt får en pakke med 5 tester som da holder til uke 3, 4 og 5.

Tønsberg kommune ber om at flest mulig tar imot tilbudet, og at alle positive tester meldes inn via kommunens nettside.

Vedlagt finner dere informasjon fra Tønsberg kommune.

Massetestingen gjelder for ukene 3, 4 og 5 og så må dette tiltaket vurderes opp mot utviklingen av smittesituasjonen.
Det smittespores ikke nærmere ved smittetilfeller i klassene da massetestingen erstatter anbefalingen om test på dag 3 og 5.
Supert om dere husker på følgende:
1. Ved smitte/karantene må elev varsle kontaktlærer som så varsler faglærere.
2. Husk munnbind på offentlig transport.