no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Husk å søke videregående opplæring

Foto: VFK

Av:

Marita Nilsen

Publisert:

31.01.2019

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Det nærmer seg frist for å søke videregående opplæring for 2020 – 2021. Dette gjelder ungdom som søker fra ungdomskolen til videregående, og de som skal videre i videregående skole.

Fellesinntak til videregående opplæring

All søkning til videregående opplæring skoleåret 2020-21 vil foregå på www.vigo.no.

Frister for lærlinger og lærekandidater

Lærlinger søker via internett innen søknadsfristen 1. mars.

Voksenopplæring

Veiledende søknadsfrist 1. mars for søkere til voksenopplæring i Vestfold. Voksne som har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående skole og fyller 25 år eller mer i 2019, kan søke om å utløse voksenrett som gir tilbud om voksenopplæring. Voksne søker på www.vigo.no og velger videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering.

Informasjon om videregående opplæring

Mer informasjon om videregående opplæring finner du på www.vilbli.no, samt i katalogen ”Vil bli noe!”. Det finnes også en enkel folder med oversikt over opplæringstilbudet ved de videregående skolene i Vestfold. Alle elever i grunnskolens avgangsklasser får utdelt katalog og folder på skolen. Folder og katalog kan også fås ved henvendelse til inntakskontoret på telefon: 333 44 172.

Slik søker du videregående opplæring i Vestfold

Søking til videregående opplæring skjer på www.vigo.no med MinID. For elever i grunnskolen og den videregående skolen vil søkningen normalt foregå i regi av skolen. Dersom du har behov for veiledning, ta kontakt med rådgiver på skolen der du er elev.

Søknadsfrister

Søkedatabasen www.vigo.no lukkes når søknadsfristene utløper.

 

1. mars 2019 er søknadsfrist for ordinære søkere til skole og bedrift.

Vi ønsker søkerne lykke til 😊