no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Koronasmitte på Greveskogen

Vi har tirsdag ettermiddag fått beskjed om tre nye smittede elever på Greveskogen – en elev i 1STC og to elever i 1STB. Alle tre elevene er enten allerede i karantene, eller ikke vært på skolen med symptomer. Disse nye smittetilfellene vil derfor ikke sende flere elever eller ansatte i karantene. Dette til informasjon.
Mandag kom melding om at en ny elev i INN (Innføringstilbudet) er konstatert smittet av Korona. Denne eleven har hatt hospitering i 1SSA som nå er satt i karantene. Rektor har vært i kontakt med kommuneoverlegen for å informere om utviklingen. Per nå er det ingen endring på nivå på Greveskogen.Eleven som er smittet har kun hatt engelskundervisning sammen med 1SSA og det er derfor bare klassen, miljøarbeider samt engelsklærer som settes i karantene.
Smittesporerne tar kontakt med de aktuelle så snart som mulig
 
Søndag kveld fikk vi melding om at en elev i 1STC har testet positivt på Korona. Klassen settes i karantene, og de har fått sms om dette nå i kveld.Dette gjelder også lærere som har vært i kontakt med denne eleven torsdag og fredag forrige uke. Vi ringer fortløpende til de det gjelder.
Smittesporerne kommer til å ringe alle nærkontakter i morgen mandag, med det var viktig for oss å komme ut med rask informasjon slik at ingen av de som skal i karantene kommer på skolen i morgen.
 

Fredag ettermiddag fikk skolen beskjed om at to elever i INN (Innføringstilbudet) har testet positivt på Korona. Klassen og klassens lærere er satt i karantene og kommunen opplever at de har god kontroll på smittesporingen.Begge elevene gikk hjem onsdag formiddag og har ikke vært på skolen siden. Klassen som er satt i karantene vil ha digital opplæring kommende uke.

Vi er fortsatt på gult nivå og det er kommunelegen som tar denne avgjørelsen basert på smittesituasjonen opp mot de veldig tydelige føringene kommunene har fått fra nasjonalt hold, om å holde skolene mest mulig åpne. Informasjon og grunnlag for de avgjørelser som tas, ligger på Tønsberg kommune sin hjemmeside.

 

 

Publisert:

14.11.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29