no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Massetesting på Greveskogen


Publisert:

18.05.2021

Oppdatert:

21.05.2021 kl.09:36

Greveskogen og Re vgs vil fom. denne uken være med i en ordning for frivillig massetesting for Covid19. Testingen skal skje på onsdager fram mot sommeren, og alle ansatte og elever inviteres og oppfordres til å bli med hver uke – også dere som allerede har hatt korona eller som har begynt eller fullført vaksinering.

Det er Tønsberg kommune som har ansvar for testingen. Skolen har ingen som helst innsyn i testresultatene.

Onsdag 19. mai fra kl. 13.00 og ut dagen vil vi dele ut test-kit fra en stand ved hovedutgang fra aulaen. Der får dere en liten pose som inneholder alt dere trenger, sammen med en bruksanvisning. Testen skal ikke tas på skolen, så ta den med hjem og ta den der etter først å ha lest bruksanvisningen. Der står det også beskrevet hvordan dere leser testen og hva dere skal gjøre ved positiv eller negativt resultat.

Dersom testen ikke virker som den skal, så kan dere få utdelt en ny hos helsesykepleier Katrine Viken Foyn neste gang dere er på skolen. Hun vil også kunne svare på spørsmål dersom dere sender henne noen ord på Teams.

Vi oppfordrer alle til å delta i prosjektet som er ment som et bidrag til smitteforebygging, og også som en forberedelse til et nytt skoleår uten alle utfordringene vi har hatt knyttet til korona og smittevern.

Informasjon om jevnlig massetesting av elever

Skolen vil fra nå av teste flest mulig elever og ansatte for koronavirus hver uke. Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Hvis vi tester mange, kan vi oppdage smitte tidlig og kan sette inn tiltak for å stanse et større utbrudd av covid-19 (koronavirus).

Praktisk informasjon

Det er frivillig å bli testet. Eleven kan trekke seg når hun eller han vil. Det kreves ikke samtykke fra foreldre for å delta i massetestingen, men foreldre/foresatte gis mulighet til å uttale seg om barnet deres skal testes eller ikke. Gi i så fall beskjed til skolen.

Vi kommer til å teste én eller to ganger i uken, avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet. Testingen vil foregå hjemme. Prøven tas fra nesen av eleven selv og de vil få opplæring i dette i form av en instruksjonsvideo. Testingen vil ikke være smertefull.

Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt.  

Hvis testingen viser at ingen i klassen er smittet (bare negative tester) får klassen ingen melding.

Hvis testingen viser at én eller flere i klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil det bli delt ut munnbind og alle i klassen som er teste samtidig blir sendt hjem. For elever under 16 år vil foreldre/foresatte bli kontaktet.

De som avlegger positiv test, skal være i isolasjon. De blir kontaktet på skolen   og får beskjed om hva de skal gjøre. Foresatte til barn under 16 år vil også bli kontaktet. De som skal i karantene varsles om dette i løpet av dagen.

Hvis hurtigtesten viser at en elev er smittet (positivt resultat), vil det bli tatt en ny prøve som blir sendt til et laboratorium. Dette for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig.

De eleven bor sammen med, vil også bli bedt om å ta en test på en teststasjon.

Hvis det viser seg at en eller flere tester positivt for Sars-Cov-2 (koronavirus) må de som er smittet i isolasjon.  Dere vil bli kontaktet av kommunen og få beskjed om hva dere skal gjøre.

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Dersom eleven tester positivt vil det bare være eleven selv og eventuelt foreldre/foresatte som får beskjed om dette.

Selv om eleven tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle.

 

Mer informasjon

Mer informasjon om covid-19 finner du på helsenorge.no og på kommunens nettside.

Hvis du har spørsmål – 33 31 04 00