no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Muntlig eksamen gjennomføres

Bilde av tavle hvor det står eksamen

Publisert:

07.06.2023

Oppdatert:

07.06.2023 kl.13:40

Skolen har henvendt seg til sentrale myndigheter for råd. Basert på dette har skolen i samråd med fylkeskommunen besluttet at muntlig eksamen vil bli gjennomført i sin helhet.

Ved en feil ble informasjon om muntlig eksamen ved Greveskogen videregående skole delt med noen elever og skolen beklager dette. Informasjonen inneholder ingen navn, men det har ført til at enkelte elever kan regne seg frem til hvilket fag de antakelig skal ha muntlig eksamen i. Noen elever har bedt om at det vurderes om muntlig eksamen bør avlyses for alle ved Greveskogen videregående skole.

Skolen har henvendt seg til sentrale myndigheter for råd. Basert på dette har skolen i samråd med fylkeskommunen besluttet at muntlig eksamen vil bli gjennomført i sin helhet. Det vil bli foretatt endringer i planene for muntlig eksamen. Justeringen medfører ingen endring i hvilken eksamensdato eleven er tildelt, kun i trekk av fag. Etter gjeldende rutine vil elevene varsles to dager før eksamen om hvilke fag de skal ha muntlig eksamen i.

Med vennlig hilsen
Bård Rune Romsøe Landa
Rektor