no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Justert tiltaksnivå for videregående skoler i Vestfold og Telemark


Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

09.11.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Økt smitte og nye nasjonale smitteverntiltak har gjort at flere videregående skoler de siste dagene har gått fra gult til rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen. I løpet av de neste dagene vil tiltaksnivået ved enkelte skoler justeres på nytt.

Det er de kommunale smittevernmyndighetene i kommunen der skolen ligger som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte videregående skole skal ha. Dette vurderes fortløpende, og kan endres på kort varsel.  Oppdatert informasjon om hvilket tiltaksnivå som innføres ved den enkelte skole, og hvordan dette påvirker undervisningen, vil bli gitt til elever og foresatte på skolenes egne hjemmesider og i deres etablerte kommunikasjonskanaler.

Bakgrunn for justering av tiltaksnivå

Bakgrunnen for at enkelte skoler nå går tilbake på gult nivå, er at det i helgen ble presisert at smitteverntiltakene skal påvirke barn og unges hverdag i minst mulig grad. Tiltak på rødt nivå er inngripende og begrenser barn og unges rett til utdanning. Rødt tiltaksnivå skal derfor benyttes i minst mulig grad, kun når tiltak på gult nivå ikke er mulig å gjennomføre og med kortest mulig varighet.

Skoler på rødt nivå

Skoler på rødt nivå er fra mandag 16.november:  

 • Melsom videregående skole
 • Sandefjord videregående skole
 • Thor Heyerdahl videregående skole
 • SMI-skolen Melsom 

De øvrige videregående skolene i Vestfold og Telemark er på gult nivå i trafikklysmodellen.

Generelt om tiltak på gult nivå 

 • Ikke møt på skolen om du er syk.
 • Husk gode hygieneregler. 
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). 
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen. 
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper. 
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig. 
 • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner. 
 • Trengsel og store samlinger skal unngås. 

Generelt om tiltak på rødt nivå

 • Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer Ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole. 
 • Tiltak på rødt nivå iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. 
 • På rødt nivå gjelder 1 meters-regelen også inne i klasserommene. 
 • Rødt nivå Innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå.  
 • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge. 

Tiltak på rødt nivå vil bli tilpasset av den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det vil kunne innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt grad av digital undervisning.