no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Planer for uke 11 ved de videregående skolene


Publisert:

12.03.2021

Oppdatert:

12.03.2021 kl.08:41

Med smitte, karantene og ventekarantene er det fortsatt en noe uoversiktlig og krevende driftssituasjon ved flere av skolene i det tidligere Vestfold.

Elever, foresatte og ansatte uttrykker sterkere bekymring for situasjonen enn tidligere. Det er en utfordring å følge «gammelt» rødt nivå i trafikklysmodellen med utbrudd av mutert virus og en trafikklysmodell til revisjon, der økt avstand og færre nærkontakter er varslet som utgangspunkt for revisjonen.

Det er torsdag kveld gjennomført møter med flere av kommunelegene. Samtlige kommuner  i de tidligere Vestfold-kommunene vurderer at smittesituasjonen tilsier rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen. 

For Horten, Re, Greveskogen, Færder og Nøtterøy videregående skoler gjennomføres et rødt nivå der skolene tilrettelegger for vurderingssituasjoner og gjennomfører opplæring i verksteder for de elevene som har behov for det. Videre vil skolene sikre særlig oppfølging av alle elever som trenger det. For elever  som er utplassert i ulike typer arbeidslivspraksis, bidrar skolene til at denne kan fortsette ved å gjennomføre teori-opplæring digitalt. For elever som kan nyttiggjøre seg digital opplæring, legges det til rette for det. 

Thor Heyerdahl, Sandefjord, Sande og Holmestrand  videregående skole følger skolenes ordinære planer for rødt nivå. Melsom videregående skole gjennomfører i hovedsak digital opplæring  i uke 11. (Denne situasjonen ble varslet forrige uke, og har sammenheng med smitteutbruddet ved skolens internat). 

De øvrige videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune er på gult nivå i trafikklysmodellen. 

Meldinger om smitteutvikling

Ved Greveskogen videregående skole har ytterligere en elev testet positivt for korona. Karantenetiden for elevene og de ansatte utvides med en dag.

Ved Sandefjord videregående skole er 20 elever og 19 ansatte i dag satt i ventekarantene. 

Ved Thor Heyerdahl videregående skole er flere elever fortsatt i ventekarantene.