no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rødt nivå på alle videregående skoler

Illustrasjon av korona-virus
Foto: Mostphotos/WildMedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

14.12.2021

Oppdatert:

15.12.2021 kl.10:19

Rødt nivå innføres på alle videregående skoler og i voksenopplæringen i Vestfold og Telemark senest torsdag 16. desember.

Enkelte videregående skoler innfører rødt tiltaksnivå onsdag 15. desember, men regjeringen har gitt skolene frist til å tilrettelegge for opplæring på rødt nivå innen torsdag 16. desember. Mer informasjon om når de ulike skolene går over på rødt, publiseres på skolenes egne nettsider.

Rødt nivå innebærer verken at skolene stenger eller at de blir heldigitale, men at veilederen for rødt nivå, som setter større krav til avstand i alle situasjoner, tas i bruk.

Massetesting fortsetter

Ved enkelte skoler er smittetrykket høyt. Kapasiteten på smittesporing er presset, og massetesting fortsetter derfor som et viktig tiltak i de videregående skolene.

Eksamener og vurderinger

Eksamener og vurderingssituasjoner vil bli gjennomført innenfor reglene for godt smittevern. Fagskolene vil tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.

Påbud om munnbind i kollektivtrafikken

Det er påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken. Elever og andre er selv ansvarlig for å bruke munnbind og holde avstand. 

Dørene foran i bussene er nå stengt. Av- og påstigning skjer bak eller i midten av bussen. Alle passasjerer må derfor huske å kjøpe billett før påstigning. 


Rødt tiltaksnivå i skolen innebærer:

Avstand:

 • Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
 • Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. 
 • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Vurder behov for delvis digital undervisning.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.
 • Vurder spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.

Friminutt og pauser:

 • Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.
 • Minn elevene på betydningen av å holde avstand.
 • Det anbefales å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ friminutt. Tilrettelegg for alternerende bruk av fellesarealer og ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
 • Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).