no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rødt nivå på Greveskogen fra 4.januar


Publisert:

03.01.2021

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Godt nytt år! Det er nå avklart at Greveskogen vgs går over i rødt nivå trafikklysmodell fra i morgen mandag 4. januar. Det gjelder i første omgang tom tirsdag 19.januar.

Vi kjører samme organisering som ved forrige gang vi hadde rødt nivå i november 2020.

Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. Tiltakene vil bli tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det på skoler på rødt nivå fra og med mandag 4.januar innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt andel digital undervisning.

Beskjed til våre elever om organisering er lagt ut på Teams. Yrkesfag, Musikk, dans og drama, Innføringselevene og AHT møter som normalt. Studiespesialisering deles i to, slik at Vg1 møter fysisk på skolen i uke 1, mens vi bytter i uke 2 og da kommer Vg2 og Vg3 fysisk på skolen. De elevene som ikke er på skolen får digital undervisning. Fagdagene går som normalt for alle elever med oppmøte på skolen.

Forhåpentligivis holder det med de to neste ukene på rødt nivå, men vi venter på regjeringens beskjed før vi går i gang med uke 3.